Загальні відомості про видавничу справу

Поняття «видавнича справа» має декілька значень, найбільш загальним з яких є наступне:

Видавнича справа – галузь культури і виробництва, пов’язана з підготовкою, випуском і поширенням книг, журналів, газет та інших видів друкарської продукції.

Найбільш близькі до видавничої справи за змістом та іншими аспектами поняття «Книгознавство», «Книжкова справа», «Бібліологія», «Книжність».

Однієї з найважливіших категорій видавничої справи є авторське право, яке є невід’ємною частиною прав людини і входить у більш широке поняття інтелектуальної власності.

vudavnucha_sprava2

Авторське право – сукупність юридичних норм і правил, які регулюють правові відносини між авторами та іншими фізичними і юридичними особами, що виникають у зв’язку зі створенням і використанням добутків, які є об’єктами інтелектуальної власності.

Терміном «авторське право» позначають набір конкретних прав, що належать автору охороняємого твору. Авторські права поділяють на:

– майнові,

– немайнові.

До немайнових прав належать: визнання авторства твору, право його використання в будь-якій формі та під будь-яким ім’ям (або анонімно), право на відмовлення в публікації на будь-якому етапі, право на захист від будь-яких зазіхань, що наносять збиток честі та гідності автора. Немайнові права охороняються безстроково і не передаються іншим особам.

Майнові права – це право на відтворення, поширення будь-яким способом, зміна добутку та його переклад на інші мови.

Основним документом, що регламентує відносини між автором і видавництвом є договір на видання твору. Головні складові видавничого договору – назва, обсяг, тип твору, термін, на який автор передає права на видання, територія, на якій може бути використаний твір, терміни та умови виплати авторського гонорару, спосіб поліграфічного відтворення видання, тираж і спосіб поширення.

У науці, техниці та виробництві параметри, характер, якість продукції, способи її контролю та іспитів визначає система державних стандартів України. У свою чергу кожна галузь має також термінологічний стандарт, що встановлює систему термінів і визначень у даній сфері понять. Використання стандарту передбачене для виробничих і юридичних задач, де головне – точність, неможливість різних тлумачень.

У видавничій справі види і типи видань, коректурні знаки, вимоги до оформлення анотацій, вихідних відомостей, бібліографічних списків та інших видавничих операцій так само визначаються державними стандартами. Перелік нормативних документів, що регламентують видавничо-поліграфічну діяльність в Україні, представлений у додатку 1.

 

Нет комментариев.

Добавить комментарий