ХімТехДопомога

Допомога в питаннях, пов'язаних з хімічною промисловістю починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком

Хімічний апарат

Хімічний апарат являє собою статичний або механізований комплекс, що використовується для здійснення процесів хімічної технології.

У статичних хімічних апаратах процеси перемішування й направленого транспортування технологічних потоків відбуваються за рахунок кінетичної енергії цих же потоків з використанням ефектів розподілу потоків, їх дроселювання, зміни напрямку й режиму руху, використання ефекту інверсії фаз, зміни гетерогенності системи та ін. Цього досягають за рахунок конструкційних рішень внутрішніх статичних пристроїв («насадки») апаратів.

У механізованих хімічних апаратах процеси перемішування і транспортування технологічних потоків відбуваються повністю або частково за рахунок механічної енергії привідних пристроїв.

him_aparat

Конструкції хімічних апаратів залежать від їх технологічного призначення, параметрів процесів (тиск, температура), агрегатного стану реагуючих речовин, способу ведення процесу (періодичного або безперервного), корозійності середовища, а також від особливостей конструкційних матеріалів.

Поки що не існує єдиної точки зору на поняття «механізований хімічний апарат» чи «хімічна машина». Часто одні й ті ж механізовані апарати можуть в одних літературних джерелах відноситись до групи апаратів, а в інших – до групи машин. Із цього приводу, на думку авторів, можна висловити наступне.

У багатьох випадках механічна (гідромеханічна) дія на об’єкт переробки в апаратах носить допоміжний характер (перемішування, направлена циркуляція, місцеве транспортування реакційної маси та ін.) і сприяє проходженню вже існуючого процесу в більш інтенсивному й, за можливості, оптимальному режимі. На думку авторів у даному випадку мова йде про роботу механізованих хімічних апаратів. Але коли механічна (гідромеханічна) дія на об’єкт переробки носить визначальний характер і породжує процес (подрібнення, гранулювання, центрифугування, пресування, екструзія та ін.), у такому випадку мова йде про використання хімічних машин.

ХімТехДопомога © 2015 Сайт присвячений хімічній промисловості, починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком. Детальні огляди можливостей промислових досягнень. На сайті згадуються такі теми як: протикорозійний захист, методи другу видавничої продукції, технології виробництва термопластів, додрукарська підготовка видання та багато іншого.