Взаємодія відділу з іншими структурними підрозділами

Для виконання функцій відділ капітального будівництва взаємодіє з наступними структурними підрозділами:

  1. З відділом головного механіка, головного технолога, головного енергетика

Одержує:

– в установлені терміни річні заявки на технологічне, енергетичне обладнання.

Надає:

– дані про ввід в експлуатацію нового технологічного й енергетичного обладнання.

  1. З відділом техніки безпеки

Одержує:

– висновки по проектах і технічній документації на предмет урахування в них правил техніки безпеки, охорони праці й промислової санітарії.

  1. 3. З відділом матеріально-технічного забезпечення

Одержує:

– відомості про надходження матеріалів, обладнання, інвентарю по заявках відділу.

Надає:

– заявки на матеріали, обладнання, інвентар.

  1. З планово-економічним відділом

organizasiya_stryktutu

Одержує:

– затверджені перспективні й поточні плани капітальних вкладень; завдання зі зниження вартості будівельних і ремонтних робіт.

Надає:

– необхідні відомості й розрахунки з капітального будівництва будівель, споруд, а також житлового й культурно-побутового будівництва для включення їх в план економічного й соціального розвитку;

– перелік організаційно-технічних заходів із забезпечення виконання плану будівництва для включення їх в загальнопідприємський план.

  1. З відділом організації праці й заробітної плати

Одержує:

– затверджений штатний розклад; плани по праці й заробітній платі;

– положення про порядок преміювання співробітників відділу з фонду матеріального заохочення.

Надає:

– проекти штатних розкладів.

  1. З фінансовим відділом

Одержує:

– затверджені річні й квартальні плани фінансування капітальних вкладень на будівництво і введення в експлуатацію нових потужностей.

Надає:

– річні титульні списки й розрахунки затрат капітального будівництва для включення їх у фінансовий план.

  1. З юридичним відділом

Одержує:

– необхідні висновки з правових питань, візи на документах, що мають правове значення.

Надає:

— документи, що мають правове значення, на візування.

Нет комментариев.

Добавить комментарий