Вплив захисних комплексів на інтенсифікацію та удосконалення

Однією з актуальних задач харчової промисловості є збільшен­ня випуску продукції без введення нових потужностей. Впроваджен­ня корозійностійких матеріалів і сплавів, хімічно-стійких полімерів, поверхнево-активних речовин, нових хімічних реагентів і інших проти­корозійних сполук і покриттів для захисту конструкційних матеріалів від корозії і зношування не тільки підвищує надійність і довговічність машин, агрегатів, апаратів і комунікацій, але в ряді випадків дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси зі збільшенням випуску про­дукції, поліпшенням її якості, скороченням непродуктивних втрат дорогих продуктів харчування, удосконаленням умов праці обслуго­вуючого персоналу.

Метали, що традиційно застосовуються в харчовій промисло­вості, часто виявляються недостатньо зносо- і корозійностійкими, їх доцільно застосовувати для виготовлення деталей і вузлів, що експ­луатуються в умовах інтенсивного зношування. У цих випадках підвищення ефективності технологічних процесів неможли­ве без впровадження нових конструкційних матеріалів.

Все більше поширення в нашій країні і за кордоном одержують напівнепроникні мембрани для зворотного осмосу, ультра — і мікро-фільтрації, 50% усієї прісної води у світі одержують на мембранних установках. Зворотний осмос використовується в харчовій промис­ловості для концентрації цукрових сиропів, фруктових і овочевих соків, розчинної кави, пектинових речовин, виділенні лактози. Вітчиз­няна промисловість випускає мембрани МГА-80, МГА-90, МГА-95 і МГА-100.

В нашій країні і за кордоном в останні роки стали застосовувати мікрофільтруючі мембрани з полімерів, опромінених пучком іонів, наприклад, полімерів, перфорованих ядерним випромінюванням ксе­нону, чи нейтронів.

Встановлено, що застосування мембран значно поліпшує якість фільтрації продукту; захист мембран фільтрокартоном Т підвищує ресурс мембран і дозволяє проводити фільтрацію на існуючому ус­таткуванні (фільтропресах); застосування мембран підвищує стабільність нестійких при збереженні лікеро-горілчаних виробів на 8 місяців без додаткової обробки, скорочує витрату фільтрокартонів і продукту, що фільтрується.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Пивоварній і безалкогольній промисловості, в якості нових де­зінфектантів, рекомендовані розчини сульфохлорантину (концентра­ція 0,25%, тривалість впливу 30—60 хв.) і катаміну — АБ (концентрація 0,5%, тривалістю впливу 10-30 хв.), що характеризуються не тільки ефективними антисептичними властивостями, але й протико­розійними властивостями стосовно алюмінію, сталей, склоемалей і бетону.

Поліакрилонітрил і сополімери акрилонітрилу з метакрилатом чи стиролом застосовуються для упакування м’яса, харчових олій, сиру, газованих напоїв, кави, овочів. При цьому полімерні плівки не тільки запобігають дії кисню і діоксиду сірки, але і перешкоджають виділенню в атмосферу діоксиду вуглецю і різних запахів. Цим полі­мерам властива стійкість до хімічно-агресивних середовищ, досить висока питома ударна міцність, біостійкість.

Важливе значення для збільшення випуску продуктів харчуван­ня має поліпшення і стабілізація якості харчової сировини. Застосу­вання при збереженні цукрового буряка хімічних препаратів, нових видів укриттів і підтримки оптимальних температурно-вологісних ре­жимів знижують втрати сировини при збереженні на 0,2 мас. %         буряка і дозволяють повніше зберегти її технологічні якості.

Нет комментариев.

Добавить комментарий