Визначення якості тріски

Якість технологічної тріски оцінюється за такими показниками:

  • наявність кори та гнилизни;
  • фракційний склад тріски;
  • товщина та якість зрізу;
  • наявність мінеральних домішок;
  • породний склад тріски (% вмісту деревини хвойних та листяних порід);
  • вологість тріски.
  1. Визначення наявності кори та гнилизни.

 Хід виконання роботи

 Для випробувань береться тріска наважкою 2,5±0,005 кг. Відбір кори та гнилизни роблять вручну. Зважують окремо кору та гнилизну з точністю до 0,1 г. Вміст кори та гнилизни (у %) визначають за формулою:

2015-07-30_233800

s – наважка тріски з корою та гнилизною, г де g – маса кори та гнилизни, г;

580

2.Визначення фракційного складу.

Технічний лабораторний аналізатор характеризується рухом сит по колу в горизонтальній площині без струшування. Такий спосіб дозволяє вести сортування головним чином за довжиною частинки. Час сортування визначається по годиннику.

Хід виконання роботи

Для випробувань беруть тріску, яка залишилась від наважки після відділення кори та гнилизни. Якщо частина тріски виявиться з розмірами по ширині, які перебільшують довжину (вздовж волокна), необхідно ще раз подрібнити вручну. Підготовлена тріска фракціонується на лабораторному аналізаторі, при цьому він забезпечується ситами з такими діаметрами отворів:

  • тріска для виробництва ДВП: 30; 20; 10; 5 мм;
  • тріска для виробництва ДСтП: 50; 30; 10; 2 мм.

Залишки, одержані на ситах, зважуються з точністю до 1 г. Вміст фракцій у відсотках визначається за формулою:

2015-07-30_234236

де   – наважка тріски без кори та гнилизни, г;

– маса досліджуваної фракції тріски, г.

2015-07-30_234520

де  – загальна наважка тріски, г;

gk– маса кори, г;

gr – маса гнилизни, г.

3 Визначення товщини тріски та якості зрізів

Обладнання та приладдя: товщиномір ручний, або мікрометр, або пристрій для заміру товщини з індикаторною головкою; шаблон-кутомір; лупа три- чотириразового збільшення; технічні терези.

Хід виконання роботи

Замірам підлягає оптимальна фракція тріски. Такою, у відповідності до ГОСТ 15815-70, для ДВП є тріска з довжиною 10-30 мм; для ДСП плоского пресування – 10-50 мм; для ДСтП екструзійного пресування – 20-30 мм. Із оптимальної фракції візуально відбирається найбільш крупна (за товщиною) тріска загальною наважкою GT рівною 100±5 г. Поштучно проводиться одноразовий замір її товщини ручним товщиноміром. Тріска з товщиною, яка перевищує допустиму (для ДВП вона складає 5 мм, а для ДСтП – 30 мм), зважується з точністю до 0,1 г. Вміст у відсотках потовщеної тріски визначається за формулою:

2015-07-30_234804

де  – маса потовщеної тріски, г.

Допустимою величиною  буде така, яка не перевищує встановлену стандартом (% вміст самої крупної фракції).

Тріска, яка використовується для виробництва ДВП, додатково перевіряється на якість зрізів. Для цього тріска з наважки  при поштучному замірі товщини підлягає оцінці на якість зрізу за допомогою лупи та шаблона-кутоміра.

Тріска, яка має м’яті кромки або кут зрізу у якої не дорівнює 30-60°, зважується з точністю до 0,1 г. Вміст неякісної тріски у відсотках визначається за формулою:

2015-07-30_235007

де gc  – маса неякісної тріски, г.

Нет комментариев.

Добавить комментарий