ХімТехДопомога

Допомога в питаннях, пов'язаних з хімічною промисловістю починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком

Виробництво фармацевтичних продуктів в рослинах

Виробництво фармацевтичних продуктів, зокрема, вакцин, антитіл, антибіотиків, гормонів, специфічних білків  в рослинах вважається перспективним і дешевим способом крупномасштабного виробництва лікарських препаратів.  За свідченням М. Д. Мельничука зі співав. (2003)  рослини як природні біореактори з виробництва рекомбінантних білків мають  низку переваг.  Так, рекомбінантні білки, синтезовані в рослинах, не потрібно піддавати  денатурації і ресинтезу.  Рослини в певній мірі здатні до глікозилювання тваринних білків, необхідного для  синтезу антитіл та інших  функціонально повноцінних білків.  Рослини забезпечують здешевіння виробництва рекомбінантних білків порівняно з клітинами тварин і трансгенними тваринами.

В  рослинних препаратах порівняно з  тваринними та мікробними значно менше або взагалі відсутні   віруси і пріони, відсутні  домішки, що спричиняють алергію,  імуносупресію, канцерогенез, тератогенез у людини, вони простіші в очищенні, тому економічніші.  Імунізацію рекомбінантними білками, які містяться в рослинах, можливо проводити  під час  вживання сирих  овочів та фруктів.

Значні перспективи відкривають роботи з використання транзієнтної експресії  сторонніх генів рекомбінантних фармацевтичних білків, які дозволяють отримувати білковий продукт з листків  рослин, при цьому не відбуваються зміни в ядерному геномі рослини, не змінюється спадковість,  збільшуючи екологічну привабливість технології.

Створено трансгені рослини, які використовуються для виробництва оральних вакцин. Цікавою є акумуляція антигенів в зерні, наприклад, кукурудзи, оскільки зерно представляє собою  зручну систему для їх доставки для усіх організмів, які вживають цей продукт.

Вбудовування в геном Arabidopsis thaliana  і Brassica napus  химерного гена, сконструйованого з частини гена  запасного білка арабідопсису і кодуючої частини гена  для нейропептиду енкефаліну, привело до синтезу 200 нг химерного білка   на 1 г насіння. Ці два структурних білкових домени були зв’язані  послідовністю, яка розпізнавалася трипсином, що давало змогу у подальшому легко ізолювати чистий енкефалін. Отримано експресію гена F вірусу н’юкастельської хвороби  курчат в трансгенних рослинах кукурудзи.

Годування зерном, яке вміщує F-протеїн, приводило до синтезу у курчат антитіл, які забезпечували захист від проникнення вірусної інфекції. F-протеїн, який міститься в зерні трансгенної кукурудзи, розглядається як вакцина  (Guerrero-Andrade et al., 2006).  Показано високий рівень експресії в зерні кукурудзи генів субодиниці  термолабільного токсину E.coli і протеїну зубця базальної пластинки вірусу, який викликає інфекційний гастроентерит у свиней (Lamphear et al., 2002).  Вдалося досягти  синтезу в ендоспермі  кукурудзи антитіла 2G12, одного з самих малих  людських G-імуноглобулінових моноклональних антитіл, яке володіє активністю in vitro проти вірусу імунодефіциту людини 1(HIV-1) і здатністю  запобігати  інфекції в модельних експериментах на тваринах (Rademacher et al., 2008).

Е. Б. Рукавцова и др.(2006)  наводить  перелік створених транс генних рослин, які екс пресують сторонні   фармацевтичні білки (табл.)

Трансгенні рослини для фармакології  (Рукавцова и др., 2006)

tabl_2

ХімТехДопомога © 2015 Сайт присвячений хімічній промисловості, починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком. Детальні огляди можливостей промислових досягнень. На сайті згадуються такі теми як: протикорозійний захист, методи другу видавничої продукції, технології виробництва термопластів, додрукарська підготовка видання та багато іншого.