Виробниче планування

Детальне планування виробничої діяльності зробить роботу видавництва більш ефективною.

Серед документів, які необхідно складати:

– план реалізації на рік (з розбивкою на квартали),

– калькуляція собівартості кожної книги або іншої одиниці продукції,

– калькуляція середньорічної вартості друкованого аркуша відбитка,

– розрахунок потреби матеріалів на рік,

– штатний розклад.

planuvannya

Фінансовий план та інші фінансові документи роблять окремо, в обов’язковому порядку. Основні показники виробничої діяльності видавництва виносять в окремий документ, будучи, разом з тематичним планом, візитною карткою видавництва. Основні показники виробничої діяльності включають:

– число назв книг або інших одиниць видавничої продукції,

– кількість обліково-видавничих і друкованих аркушів на рік,

– середній обсяг випускаємих книг,

– середній тираж.

Такий набір показників відразу дає уявлення про масштаб діяльності, виробничих можливостях видавництва, а тематичний план – про наміри, творчий потенціал колективу. Виробниче планування безпосереднє пов’язано з комерційною стороною видавничого процесу, з такими поняттями як менеджмент і маркетинг, прибуток, витрати, собівартість та ін. Існують різні види витрат – загальногосподарські, видавничі, виробничі, комерційні (витрати на рекламу, збереження, доставку, навантаження та розвантаження продукції, оплату роботи посередників та ін.). У структурі собівартості видавничої продукції усі вони займають різні частки.

Структура та рівень собівартості, рентабельність, прибуток та інші фінансово-економічні та виробничі показники залежать від багатьох факторів і, у першу чергу, від кон’юнктури книжкового ринку. Їх планування потребує від співробітників видавництва високої професійної кваліфікації, мобільності, здатності пристосуватися до умов, що змінюються, і потребам попиту.

Виробниче планування ведуть паралельно з тематичним, що оформлюється остаточно після затвердження тематичного плану.

Нет комментариев.

Добавить комментарий