ХімТехДопомога

Допомога в питаннях, пов'язаних з хімічною промисловістю починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком

Вимоги до вибору та опису КР ТО

До критеріїв розвитку ТО відносять лише ті параметри і показники, які протягом тривалого часу визначають його досконалість і прогресивність. КР мають велике значення для оцінювання якості ТО. Їх значення особливо важливо знати при розробці нових виробів на рівні світових досягнень.

Принцип прогресивного розвитку для кожного нового покоління ТО полягає в покращенні одних і не погіршенні інших критеріїв. Набори КР для різних класів ТО значною мірою співпадають. Цей єдиний набір включає такі чотири групи критеріїв (рис.):

2014-12-06_233617

Рис. Систематика критеріїв розвитку техніки

функціональні – характеризують найважливіші показники реалізації функції ТО (продуктивність, точність, надійність, спеціальні критерії);

технологічні – пов’язані  лише з можливістю і простотою виготовлення (трудомісткість виготовлення, технологічні можливості, використання матеріалів, розчленування ТО на елементи);

економічні – визначають економічну доцільність реалізації функції за допомогою даного ТО (витрати матеріалів і енергії, витрати на підготовку та одержання інформації, габаритні розміри ТО);

– антропологічні – пов’язані з людським фактором або впливом позитивних і негативних факторів на людей і викликаних створеним ТО (ергономічність, краса, безпека, екологічність).

Параметри, що відносяться до КР ТО повинні відповідати певним умовам і вимогам. Основні з них такі:

Умови вимірювання. За КР можуть бути прийняті лише такі параметри ТО, які допускають можливість кількісного оцінювання за однією з шкал вимірювання: шкалою відношень, інтервалів або порядку.

Умови порівняння. Критерій повинен мати такі одиниці вимірювання, які дозволяють порівнювати ТО для різних часів і країн. Краще підходять безрозмірні та питомі величини, за допомогою яких можна порівнювати ТО відповідно: з різними функціями, з однаковою функцією або близькими функціями.

Умови виключення. За критерії можуть бути прийняті такі параметри, які в першу чергу характеризують ефективність і значно впливають на розвиток ТО. Якщо ці параметри не приймати до уваги при створенні нових поколінь ТО, то це може призвести до такого:

– виникнення небажаних шляхів розвитку даного класу ТО;

– повної відсутності розвитку;

– значно меншого задоволення потреб користувача.

Умови постійності. За КР можуть бути прийняті такі параметри ТО, для яких завжди мають місце умови виключення.

Умови мінімальності і незалежності. Вся сукупність КР повинна містити лише такі, які не можуть бути логічно виведені з інших критеріїв або не можуть бути їх прямим наслідком.

Після виділення набору КР для даного класу ТО потрібно дати опис кожного критерію, який повинен включати такі відомості:

  1. Сутність критерію, час і причини його виникнення.
  2. Формулу або спосіб вимірювання критерію, включаючи показання шкали або одиниці вимірювання.
  3. Діапазон і характер зміни значень критерію за часом.
  4. Оцінку ступеня узагальненості критерію за трибальною шкалою:

а) критерій має відношення до розглянутого класу ТО з однаковими або близькими функціями;

б) критерій має відношення до декількох класів ТО з різними функціями, але певними загальними властивостями;

в) критерій має відношення до ТО з будь-якою функцією.

  1. Оцінювання змін відносної значимості критерію в минулому і близькому майбутньому за трибальною шкалою:

а) актуальність зростає;

б) залишається незмінною;

в) понижується.

  1. Основні способи та засоби покращення критерію.

Розглянемо узагальнену характеристику всіх груп КР.

 

ХімТехДопомога © 2015 Сайт присвячений хімічній промисловості, починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком. Детальні огляди можливостей промислових досягнень. На сайті згадуються такі теми як: протикорозійний захист, методи другу видавничої продукції, технології виробництва термопластів, додрукарська підготовка видання та багато іншого.