ХімТехДопомога

Допомога в питаннях, пов'язаних з хімічною промисловістю починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком

Використання монтажно-технологічної схеми хімічного об’єкта при виконанні трубопровідної обв’язки

Монтажно-технологічна схема (МТС) хімічного об’єкта розроблюється для того, щоб показати двобічний зв'язок основних і допоміжних технологічних вузлів зі схемою контролю й автоматики, показати всі елементи, що забезпечують безперебійну роботу виробництва й можливість застосування індустріальних методів монтажу, а також з метою полегшення читання монтажних креслень. Вихідними матеріалами для розроблення МТС є технологічна схема хімічного об’єкта, креслення технологічного обладнання й проробки схем трубопровідної обв’язки. У свою чергу МТС слугує основою для кінцевого оформлення монтажних креслень, складання зведених специфікацій деталей трубопроводів та підготовки завдання на розроблення проекту термоізоляції.

Відображення апаратів на МТС повинне суворо відповідати їх кресленням. Зокрема повинні бути показані всі штуцери й люки незалежно від того, чи використовуються вони в даному виробництві. Пунктиром чи іншим чином треба показати внутрішні пристрої, що дозволяють зрозуміти принцип дії апарата. Висотне розташування апаратів повинне бути виконане в прийнятому масштабі.

Всі трубопроводи зображують у межах тих відміток, на яких вони знаходяться в дійсності. Через те, що більшість колекторів, як правило, прокладаються між першим і другим поверхом будівлі або етажерки, лінію, що відповідає нульовій відмітці, рекомендується зображати не в масштабі, штучно збільшивши відстань між першим і другим поверхом.

У цілому вся МТС є плоскою. Лише в деяких випадках, наприклад, щоб підкреслити небажаність утворення гідравлічних застійних зон, можна вдаватись до так званої умовної аксонометрії, тобто деякі горизонтальні дільниці зображувати під кутом 450.

МТС слугує ключем для читання монтажних креслень. Зв'язок між монтажними кресленнями й МТС здійснюється шляхом маркування, тобто зашифрованого позначення окремих дільниць технологічних трубопроводів.

3

Існують різні способи маркування трубопроводів. Найбільш розповсюджена система включає два числа, взяті в кільце. Перше число є шифром продукту, що транспортується по трубопроводу (наприклад, 3-стиснутий азот), друге – порядковий номер дільниці трубопроводу.

Початковою може слугувати дільниця, пов’язана між цеховою естакадою, або відходяча від апарата, в якому утворився новий продукт. Щоб не дуже затемнювати креслення маркування, там, де це можливо, рекомендується на виносній лінії використати лінії, зображуючі дільниці трубопроводів.

Окрім трубопроводів, на МТС повинні бути позначені розміри труб (зовнішній діаметр і товщина стінки для металевих труб, зовнішній і внутрішній діаметр – для неметалевих); метал труб (окрім труб, виготовлених із вуглецевої сталі), марка за каталогом й умовний прохід всієї трубопровідної арматури, умовні позначення таких деталей і пристроїв, як перехідні патрубки, лінзові й спальникові ліхтарі, бобишки й штуцери для установлення первинних приладів КВП і А, пристрої для відбору проб.

Для більшої наочності трубопроводи основних технологічних потоків бажано виділити жирними лініями.

Закінчена й промаркована схема передається на оброблення спеціалістами з КВП і А. Оброблення полягає в наступному.

Безпосередньо на апаратах, машинах  і трубопроводах у визначених технологами місцях накреслюються умовні позначення первинних приладів КВП і А (датчики, регулятори), а в нижній частині схеми – вторинні прилади й блоки зворотного зв’язку з регуляторами. Далі пунктирними лініями зображується зв'язок між усіма елементами КВП і А, включаючи виконавчі механізми. На всі прилади КВП і А складається експлікація, кожному з них привласнюється позиція, що відповідає специфікації КВП і А.

ХімТехДопомога © 2015 Сайт присвячений хімічній промисловості, починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком. Детальні огляди можливостей промислових досягнень. На сайті згадуються такі теми як: протикорозійний захист, методи другу видавничої продукції, технології виробництва термопластів, додрукарська підготовка видання та багато іншого.