ХімТехДопомога

Допомога в питаннях, пов'язаних з хімічною промисловістю починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком

Вибір стандартизованого обладнання при створені хімічних об’єктів

Стандартизованим прийнято називати обладнання, що серійно випускається й перевірене на ряді технологічних процесів, на яке в централізованому порядку розроблено технічну документацію й нормативний ряд типорозмірів.

Вибір стандартизованого обладнання обумовлює такі переваги:

– відсутність необхідності в розробці індивідуального проекту;

– можливість розміщення замовлень на найближчім до проектованого виробництва машинобудівнім підприємстві, і, як наслідок, скорочення транспортних витрат;

– можливість використання стандартної оснастки й верстатів, максимальної механізації й автоматизації операцій виготовлення.

Внаслідок цього при виготовленні стандартизованого обладнання забезпечується висока продуктивність праці й значно скорочуються терміни поставки в порівнянні з термінами виготовлення обладнання за індивідуальними проектами. Окрім того, вибір стандартизованого обладнання до відомого ступеня гарантує надійність його роботи.

standartizasiya

Вибір стандартизованого обладнання потребує тих же вихідних даних, що і розробка нестандартизованого обладнання.

Найбільш широко освоєно серійний випуск таких видів хімічних апаратів, як місткісна апаратура (циліндричні й сферичні резервуари, збірники, сепаратори), фільтри, теплообмінники (кожухотрубчасті із вуглецевих і легованих сталей, графітові), різні холодильні апарати. Більшість видів машинного обладнання також випускається серійно.

Каталоги й проспекти виготовлюваного обладнання випускаються самими підприємствами-виготовлювачами. При використанні технічних даних, наведених у каталогах, треба ураховувати, що в усіх галузях промисловості має місце безперервна спеціалізація підприємств, уніфікація номенклатури й нормалізація конструкцій, покращення номенклатури й нормалізація за одночасного підвищення якості й техніко-економічних показників, а також зменшення габаритів конструкцій, ваги й собівартості. Тому конструкційне оформлення окремих вузлів і деталей, їх габаритні й приєднальні розміри швидко застарівають.

Відділ обладнання проектної організації не рідше одного разу на рік повинен опитувати підприємства-виготовлювачі й отримувати від них підтвердження того, що випуск необхідного обладнання включено в план підприємства й що його технічні дані не змінились. Інакше від цих підприємств повинні бути одержані нові технічні дані.

При виборі обладнання за стандартами, каталогами, нормалями й збірниками технічних проектів спеціальних організацій необхідно:

– приймати обладнання строго на робочі параметри;

– уникнути, де це можливо, неробочих зон апарата, вносячи необхідні зміни в істинне розташування штуцерів і люків;

– не застосовувати обладнання, що уступають за своїм технічним рівнем, у тому числі за металомісткістю, кращим закордонним аналогам.

При розробленні обладнання, непередбачуваних стандартами, каталогами, нормалями, збірниками, технологічними проектами спеціалізованих організацій, необхідно:

– максимально використовувати стандартизовані й нормалізовані вузли й деталі;

– ув’язувати їх конструкцію з уніфікованими параметрами й габаритами будівельних конструкцій, прийнятими для будівель і споруд НПП і НХП;

– передбачати можливість монтажу з попереднім укрупненим складанням (обв’язка арматурою й трубопроводами, обслуговуючими металоконструкціями, монтаж внутрішніх деталей та ін.);

– ув’язувати розміщення на апаратах люків і штуцерів із секторним розташуванням обслуговуючих майданчиків;

– передбачати можливість використання корпусів апаратів як несучих конструкцій для кріплення сходин, майданчиків, трубопроводів, засобів автоматизації.

Конструкція посудин і апаратів повинна бути технологічною, надійною на протязі передбаченого технічною документацією терміну служби, забезпечувати безпеку при експлуатації й можливість огляду, очищення, промивання, продування й ремонту.

ХімТехДопомога © 2015 Сайт присвячений хімічній промисловості, починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком. Детальні огляди можливостей промислових досягнень. На сайті згадуються такі теми як: протикорозійний захист, методи другу видавничої продукції, технології виробництва термопластів, додрукарська підготовка видання та багато іншого.