Вектори для переносу чужорідних генів

Серед векторів для переносу  чужорідних  генів у дріжджі використовуються:

     Інтегративні плазміди дріжджів (YІр). Інтегративні плазміди – найпростіші вектори для даної систематичної групи. Вони представляють собою похідні бактеріальних плазмід, в які вставлені  певні послідовності дріжджової ДНК, зокрема селективні дріжджові маркерні гени, а також клонований цікавлячий нас ген. При трансформації дріжджових клітин ці плазміди   повністю  або частково вбудовуються у дріжджові хромосоми.  Вбудовування відбувається або за рахунок гомологічної рекомбінації з резидентним геном, або за рахунок одинарного чи подвійного перехресту. vektoru_perenosyЯк наслідок, або ціла плазміда встроюється у хромосому дріжджів, або резидентний алель заміщується алелем плазміди. Останнє явище є прикладом генного заміщення. Генне заміщення може бути використане для видалення гена або заміни мутантного алеля на дикий та навпаки. Такі заміщення виявляються при культивуванні на селективному середовищі для маркерного алеля плазміди.

Оскільки бактеріальні плазміди не реплікується у дріжджах,  для стабільної генетичної модифікації генотипу реципієнта вони повинні бути вбудовані у дріжджову хромосому.

     Епісомні плазміди дріжджів (YЕр). Деякі дріжджові штами природно вміщують кільцеву плазміду довжиною 6300 п.н., яка живе у ядрі і розщеплюється у дочірні клітини в мітозі і мейозі. Довжина окружності цієї плазміди у мікронах становить 2 мкм, тому її ще називають 2-мікронною плазмідою. Якщо сторонній (бактеріальній) плазміді, що несе трансген, передати оріджин реплікації від 2-мікронної плазміди, така плазміда зможе реплікуватися як додаткова молекула ДНК у ядрі. Цей тип плазміди називається епісомна плазміда дріжджів (YЕр). YЕр часто може рекомбінувати з YIр. Деякі YЕр окрім дріжджового несуть ще і бактеріальний оріджин реплікації. Такі різновиди YЕр виступають як цінні човникові вектори і можуть функціонувати у клітинах різних видів.

     Штучні хромосоми дріжджів (YАС). Штучна хромосома дріжджів представляє собою плазміду, переведену у лінійний стан, до якої   додані центромера, оріджин реплікації та теломери. Така хромосома в мітозі поводить себе як маленька дріжджова хромосома і забезпечує розщеплення за генами, що в ній розташовані, як природні хромосоми дріжджів. Детальніше штучні хромосоми дріжджів вже розглядалися у розділі, присвяченому векторам для клонування.  

 

Нет комментариев.

Добавить комментарий