Установка синтезу аміаку середнього тиску продуктивністю 600 тонн на добу

Схема установки

Схема однієї з установок середнього тиску продуктивністю 600 тонн на добу надана на рис.

sintez_amiaky

Відповідно зі схемою свіжа очищена від усіх домішок азотоводнева суміш (що має склад (% об.):Н2 – 74,25; N2 – 24,75; Ar – 0,25; CH4 – 0,75) стискується в опозитних багатоцільових компресорах 1, в яких компримується азотоводнева суміш, циркуляційний газ та аміак холодильної установки. П’ять таких компресорів – по два робочих на кожну лінію виробництва аміаку та один резервний – з’єднані за колекторно-агрегатною системою, щоб дати можливість працювати двом агрегатам одержання синтез-газу й будь-якому одному агрегату синтезу аміаку.

Стиснута до 32,5 МПа свіжа азтоводнева суміш змішується із циркуляційним газом, що йде в трубки холодного теплообмінника 7. Проходячи по трубках холодного теплообмінника, циркуляційний газ охолоджується від 303 до 290К газом, що проходить по міжтрубному простору після сепаратора аміакового випарювача 8. Із теплообмінника 7 газова суміш направляється у випарювач рідкого аміаку 9 для подальшого охолодження. Проходячи по теплообмінниках випарювача, циркуляційний газ охолоджується до 270К рідким аміаком, що випарюється в міжтрубному просторі. Суміш циркуляційного газу зі сконденсованою частиною аміаку надходить в сепаратор 8. Відокремлений від рідкого аміаку газ направляється в міжтрубний простір холодного теплообмінника і далі надходить у компресор 1 на дотискування. Після компресора циркуляційний газ із температурою 300С і тиском 34,3 МПа направляється в міжтрубний простір гарячого теплообмінника 4, нагрівається до 1700С і надходить у колону синтезу аміаку 2, де на залізному промотованому каталізаторі за температури 500…5200С відбувається утворення аміаку. Частина теплоти реакції синтезу аміаку використовується в колоні для нагрівання циркуляційного газу до температури початку реакції (4500С). Для регулювання температурного режиму в колоні синтезу аміаку маються байпасні лінії подачі частини надходжуваного в неї циркуляційного газу у верхню частину колони та на полиці. Із колони циркуляційний газ виходить із температурою 3800С. Далі він послідовно охолоджується до 1900С у паровім котлі-утилізаторі 3 з одержанням пари тиском 3,9 МПа, далі – у трубах гарячого теплообмінника 4 до 600С газом, що проходить по міжтрубному простору в колону синтезу аміаку, і, нарешті, у водному конденсаторі 5 – до 300С. Відсепарований циркуляційний газ направляється із сепаратора 6 у холодний теплообмінник 7. По шляху руху частина газу виводиться із циркуляції для підтримки кількості інертних газів у циклі перед колоною до 10% об. Після продувки в циркуляційний газ додається свіжий газ. Після змішування цикл циркуляційного газу повторюється. Для того, щоб домішки у свіжому газі (СО2, Н2) та ін.) відмивались і виводились рідким аміаком, його уводять безпосередньо перед холодним теплообмінником. Рідкий аміак із сепараторів 6 і 8 направляється в магнітні фільтри 10 для уловлювання каталізаторного пилу, далі редукується до 3,97 МПа і надходить у збірник 11, а далі направляється на склад. Розчинені гази, що виділились при дроселюванні рідкого аміаку (Н2; N2; Ar; CH4), відводяться із збірника рідкого аміаку на установку уловлювання аміаку. Сюди ж надходить і продувальний газ.

Продуктивність колони синтезу становить 25 т/г, об’ємна швидкість газової суміші на вході в колону – 25000 г–1.

Нет комментариев.

Добавить комментарий