Технологічний процес лиття під тиском

Суть методу – матеріал нагрівається в циліндрі до в’язкотекучого стану (термопласти) або в’язкопластичного (реактопласти) стану, впорскується в попередньо зімкнену форму (охолоджувану для термопластів) або обігрівальну (реактопласти), в якій матеріал твердіє (термопласти) або затверджується (реактопласти).

luteva

Литтєва машина має два головних вузли:

—       вузол пластикації і інжекції;

—       вузол змикання (пресова частина).

Класифікація литтєвих машин:

—       за конструкцією інжекційної частини – без попередньої пластикації, з попередньою пластикацією;

—       за методом пластикації – поршневі, черв’ячні;

—       за конструкцією пресової частини – горизонтальна, вертикальна.

Пресові частини можуть бути:

—       прості  (один механізм змикання і запирання форми);

—       зблоковані (окремі механізми змикання і запирання форми).

Режими роботи литтєвої машини:

—       режим інжекції;

—       режим інтрузії;

—       інжекційно-пресовий режим.

Режим інжекції – набрана доза полімерного матеріалу впорскується в литтєву форму під тиском.

Режими інтрузії:

—       після зімкнення форми і підводу вузла впорскування шнек, перебуваючи в крайньому передньому положенні, починає обертатись і нагнітати розплав в оформлюючу порожнину форми. За мірою заповнення форми її гідравлічний тиск і, відповідно, тиск розплаву попереду шнека збільшуються. По досягненні певного тиску попереду шнеку шнек, продовжуючи обертатись, починає переміщуватись в осьовому напрямку на задану величину. Протягом цього часу тільки частина розплаву продовжує поступати в форму, а частина формується у вигляді дози поперед шнеком. Досягнувши певної величини переміщення шнек, припинив обертання, впорскує підготовлену дозу у форму,

—       шнек на початку циклу знаходиться в крайньому задньому положенні з накопиченою поперед нього максимально можливою за масою дозою. Одразу після операції підводу вузла пластикації шнек починає обертатись, нагнітаючи розплав у форму. Після закінчення заданого відрізку часу шнек завершує обертання, переміщується уперед, впорскуючи дозу розплаву у форму.

Режими інтрузії використовують при переробці термостабільних полімерів або при виготовленні багатогабаритних товстостінних виробів. Об’єм відливки в інтрузійних режимах може перевищувати номінальний в 2-3 рази.

Інжекційно-пресовий режим – дозований об’єм матеріалу впорскується в попередньо зімкнену форму при невеликому тиску. При цьому форма незначно розмикається під тиском матеріалу, який не витікає із неї, оскільки зазор між півформами розташований перпендикулярно відносно площини розмикання форми. Після впорскування рухома півформа притискається до нерухомої півформи і форма повністю замикається. При цьому компенсується усадка матеріалу, надлишок якого може витискатись через ливниковий канал. Методом інжекційного пресування можна виготовляти тонкостінні вироби великого об’єму, а також перероблювати матеріали, які потребують підвищений тиск при інжекції і мають велику усадку при охолодженні.

Слід вважати, що полімерні термореактивні матеріали, які перероблюють методом лиття під тиском, потребують особливих вимог:

—       матеріал повинен добре пластикуватись при температурі від 70 до 100 0С,

—       матеріал не повинен втрачати своїх властивостей при цих температурах при тривалому перебуванні в вузлі пластикації;

—       матеріал повинен мати високу швидкість затвердження при підвищенних температурах;

—       матеріал повинен мати мінімальну кількість летких продуктів.

Литтєві машини для переробки реактопластів також мають певні вимоги:

—       передня частина циліндру обов’язково виготовляється знімною і її довжину підбирають таким чином, щоб зніманні головки циліндру визволити кілька передніх витків шнеку, в яких підготовлюється порція матеріалу;

—       шнеки виготовляють без стиснення або з декомпресією;

—       литтєві сопла виготовляють відкритими з діаметром отвору не менш 3 мм з високою чистотою обробки, повинно бути відведення сопла після впорскування матеріалу.

Серед спеціальних литтєвих машин слід виділяти револьверні, револьверно-роторні і роторні машини. Особливу увагу викликають машини для двокольорового лиття. Ці машини можуть бути:

—       з горизонтальним або вертикальним розташуванням ротора;

—       для виробів з явно вираженою лінією розподілу кольорів;

—       для мармурового лиття.

Нет комментариев.

Добавить комментарий