ХімТехДопомога

Допомога в питаннях, пов'язаних з хімічною промисловістю починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком

Технологічні критерії розвитку ТО

Група технологічних критеріїв головним чином забезпечує всебічну економію живої праці при виготовленні ТО та підготовці їх до експлуатації, а також економію матеріалів. Основних технологічних критеріїв чотири:

Критерій трудомісткості виготовлення ТО рівний відношенню сумарної трудомісткості  ТС проектування, виготовлення та підготовки до експлуатації виробу до його головного показника ефективності Q, тобто є питома трудомісткість виготовлення на одиницю ефективності:

2014-12-06_234621

Головний показник ефективності Q вибирають так, щоб критерій КТ об’єктивно відображував прогресивний розвиток ТО. Деякі приклади вибору показника Q для різних ТО наведені в табл.

2014-12-06_234852

При співставленні різних поколінь ТО критерій КТ є функція, яка монотонно понижується. Критерій трудомісткості один з найстародавніших, тому, що значно впливає на розвиток ТО. Критерій КТ проявляє свою дію по відношенню до будь-якого класу ТО.

Критерій технологічних можливостей. Будь-який ТО, що розроблений з урахуванням функціональних і антропологічних критеріїв (вимог) може містити не більше 5 типів елементів (агрегатів, вузлів, деталей):

АС – стандартні або куповані елементи, що одержують в готовому вигляді;

АУ – уніфіковані, що запозичені з існуючих ТО;

АН1 – оригінальні (нові) – виготовлення яких не викликає труднощів (можуть бути виготовлені на існуючому обладнанні), але потребують розробки і відпрацювання технології їх виготовлення;

АН2 – оригінальні елементи (нові), виготовлення яких викликає значні труднощі (розробка нової технології та ін.);

АН3 – оригінальні елементи, виготовлення яких викликає принципові, поки що нездоланні труднощі (принципово відсутнє обладнання або матеріали).

Критерій технологічних можливостей відображує простоту і принципову можливість виготовлення ТО й визначається за формулою:

2014-12-06_235129

АС, Ау, Ан1, Ан2, Ан3 – відповідно число найменувань стандартних, уніфікованих і оригінальних елементів в ТО (під однією назвою може бути декілька однакових елементів).

Критерій Кт.в. змінюється в межах від 0 до 1. Він відображує фактор спадкоємності в техніці та вимагає при переході від одного покоління ТО до іншого зберігати перевірені практикою функціональні елементи, налаштовану технологію та існуюче технологічне обладнання. Цей критерій почав впливати на розвиток техніки з кінця 18 ст., коли значно зросла складність ТО. Він має відношення до любого класу ТО.

Критерій використання матеріалів. Маса ТО завжди менше маси витрачених матеріалів. Загалом коефіцієнт використання металу при виготовленні ТО на перевищує 0,55. Доля відходів залежить від технологічних процесів і обладнання, тому існує й діє технологічний критерій використання матеріалів Кв.м. рівний відношенню маси виробу G до маси витрачених матеріалів Р (при цьому куповані комплектуючі елементи не враховуються):

2014-12-06_235315

Критерій розчленування ТО на елементи. Майже кожен ТО можна виконати з суттєво меншої кількості елементів (вузлів і деталей) ніж він справді виконаний. Наприклад, прості вузли можна виконати з однієї нероз’ємної деталі, окремі вузли об’єднати однією станиною та ін. Таке спрощення поряд з позитивом може викликати збільшення трудомісткості. Тому завжди існує оптимальне розчленування ТО на вузли і деталі, яке значно спрощує технологію розробки, доводки і виготовлення, ремонту і модернізації виробів, є основою для уніфікації і стандартизації. Критерій забезпечує в кожному новому поколінні виробів наближення до оптимального розділення на елементи.

ХімТехДопомога © 2015 Сайт присвячений хімічній промисловості, починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком. Детальні огляди можливостей промислових досягнень. На сайті згадуються такі теми як: протикорозійний захист, методи другу видавничої продукції, технології виробництва термопластів, додрукарська підготовка видання та багато іншого.