ХімТехДопомога

Допомога в питаннях, пов'язаних з хімічною промисловістю починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком

Технологічна машина

Енциклопедійне визначення поняття «машина» – це механізований привідний комплекс, призначений для виконання корисної роботи через перетворення одного виду енергії в інший.

Машини використовують для підвищення продуктивності праці, полегшення фізичної праці людини при виконанні технологічних процесів і окремих операцій, а інколи й для можливості їх виконання.

Технологічна машина стосовно хімічної технології являє собою механізований привідний комплекс, призначений для виконання технологічного процесу (операції) у відповідності із заданою програмою. У ході технологічного процесу під дією робочого органу машини в робочій зоні змінюються якісні показники предмету праці (фізичні властивості, форма, положення і при цьому витрачається корисна робота. У машинах хімічного виробництва технологічний процес зазвичай має складний характер: на предмет праці окрім механічної дії може накладатись будь-який (або сукупність) типовий процес хімічної технології – хімічне перетворення, міжфазний масообмін, нагрівання, зміна агрегатного стану речовини та ін.

Інша характерна особливість машин хімічних виробництв полягає в тому, що технологічні процеси в них можуть відбуватись за високих (низьких) температур і тисках; оброблювані матеріали можуть бути токсичними, корозійно-активними. Це визначає необхідність при конструюванні прийняття ряду спеціальних рішень, що обумовлюють безпеку експлуатації обладнання, його екологічну досконалість, високу ефективність, надійність і довговічність.

ГОСТ 2.101–68 установлює наступні ієрархічні рівні по видах виробів: деталі, складальні одиниці, комплекси, комплекти. Зауважимо, що складальні одиниці, комплекси й комплекти також можуть мати різні ієрархічні рівні.

teh_mashina

У загальному випадку машина має наступні функціональні системи.

  1. Корпус – основна несуча конструкція машин, закріплена на фундаменті або установлена іншим способом.
  2. Виконавчі механізми, робочі органи яких виконують необхідні для реалізації заданого технологічного процесу кінематичні й силові функції, здійснюючи корисну роботу.
  3. Системи обігріву або охолодження робочих зон машини.
  4. Системи й пристрої для змащування машини.
  5. Пристрої для подачі й відводу основних і допоміжних матеріалів.
  6. Привід машини, що включає двигуни й передавальні механізми, що перетворюють механічні параметри двигунів у значення необхідні для виконавчих механізмів.
  7. Системи контролю технологічних параметрів і керування машиною.

В окремих випадках деякі з перерахованих систем можуть бути відсутніми, наприклад, система обігріву. Питання функціонування, розрахунку й конструювання низки зазначених вище систем розглядають в загально-інженерних дисциплінах машинобудівного циклу – «Теоретична механіка», «Теорія механізмів і машин», «Деталі машин», «Термодинаміка й теплопередача», «Електротехніка», «Гідравліка та гідравлічні машини» та ін. Це дозволяє в подальшому зупинитись лише на тих особливостях розроблення систем, які характерні для машин хімічних об’єктів.

ХімТехДопомога © 2015 Сайт присвячений хімічній промисловості, починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком. Детальні огляди можливостей промислових досягнень. На сайті згадуються такі теми як: протикорозійний захист, методи другу видавничої продукції, технології виробництва термопластів, додрукарська підготовка видання та багато іншого.