Техніка оримання та клонування рекомбінантних ДНК

Основними етапами генно-інженерних маніпуляцій для отримання трансгенних організмів є одержання генів шляхом їх синтезу або виділення з клітин, конструювання рекомбінантних молекул ДНК, клонування генів або генетичних структур, введення у реціпієнтні клітини чужорідних генів або генетичних структур та синтез стороннього білка.

RNK

Рекомбінантною ДНК називається генетична конструкція із ДНК одного виду з вбудованими в неї елементами ДНК іншого виду або штучного гена. Тобто, рекомбінантними ДНК є штучно сконструйовані молекули ДНК, отримані в результаті поєднання in vitro чужорідних фрагментів ДНК з використанням методів генної інженерії.
Зазвичай, рекомбінантна ДНК вміщує такі основні компоненти як донорну ДНК та векторну ДНК. Донорна ДНК – це ділянка молекули ДНК організму-донора, в якій розміщується ген, що нас цікавить. Векторна ДНК – це автономна молекула ДНК, яка використовується в генній інженерії для перенесення генів від організму-донора в організм-реціпієнт, а також для клонування нуклеотидних послідовностей. Поєднання донорної та векторної ДНК призводить до отримання рекомбінантної ДНК.
Отримання рекомбінантних ДНК та їх клонування (розмноження) складається з наступних етапів:
1) вибір та отримання фрагменту донорної ДНК;
2) вибір та підготовка векторної ДНК;
3) поєднання донорної та векторної ДНК з утворенням рекомбінантної ДНК;
4) клонування сегмента донорної ДНК у складі рекомбінантної ДНК шляхом ампліфікації у середині бактеріальної клітини.
Одержання рекомбінантних ДНК проводиться в лабораторних умовах для подальшого використання їх у генетичній інженерії для створення трансгенних організмів. Оскільки донорна ДНК забезпечує привнесення принципово нового гена до реципієнтних клітин, а векторна ДНК забезпечує перенесення донорної ДНК від донора до хазяїна, їх вибір є відповідальним етапом техніки отримання рекомбінантних ДНК.

Нет комментариев.

Добавить комментарий