Термічне очищення та застосування модифікаторів іржі

При термічному  способі очищення старі покриття вигорають, окалина й тверді відкладення, що мають менший у порівнянні з металом коефіцієнт розширення, розтріскуються та відшаровуються, іржа розтріскується  й легко може бути видалена з металевої поверхні.

Термічне очищення досить ефективне, воно може бути рекомендовано для металоконструкцій і трубопроводів з товщиною стінки не менше 5 мм, щоб уникнути жолоблення металу.

Термічне очищення та застосування модифікаторів іржі

Сутність термічного очищення  поверхні металевих виробів полягає в нагріванні  виробів не нижче 800°С  різними способами: електричною дугою  або вогнем киснево-ацетиленового  пальника. При нагріванні забруднення органічного походження згорають, а іржа розпушується та відшаровується від поверхні.

Утворення іржі обумовлено переходом заліза під впливом води та кисню в гідроксид заліза. Хімічна реакція наведена в формулі (1.2):

4Fe + 3O2 + 2H2O ? 2Fe2O3·H2O

Основними елементами іржі є: ? – FeOOH, ? – FeOOH, ? – FeOОН, а також різні домішки розчинників і нерозчинних солей.

Рівень очищення металевих поверхонь може бути різним: А – поверхня   покрита міцно зчепленою з металом іржею, що не обсипається;     Б – поверхня  покрита прокатною окалиною, іржа займає 30 — 70 %; В – поверхня покрита іржею, що обсипається; Г – поверхня, яка покрита прокатною окалиною, іржа займає 30 %.

Модифікатори іржі рекомендується використовувати тільки в тих випадках, коли сучасні технічні способи видалення іржі неефективні, а також коли на поверхні металу після очищення залишаються продукти корозії. Як правило, модифікатори іржі не можуть служити самостійним покриттям і використовуються разом з лакофарбовим матеріалом.

Перед нанесенням модифікаторів бажано з поверхні металу видалити повітряний шар іржі, залишки старих покриттів, знежирити поверхню. Дія модифікаторів іржі значно залежить від хімічного фазового складу продуктів корозії  та від природи лакофарбового матеріалу.

Іржу перед фарбуванням поверхні бажано повністю видалити, але в багатьох випадках це неможливо. Тому фарбування металевих поверхонь по іржі викликає виключно практична необхідність.

Нет комментариев.

Добавить комментарий