Тематичне планування

При плануванні роботи видавництва необхідно розрізняти рукописи двох видів:

– замовлені,

– організовані самим видавництвом.

До замовленого належать рукописи триваючих видавничих проектів: раніше початі видавництвом серії, багатотомні видання, зібрання творів, фінансовані замовником (спонсором, грантодержателем та ін.) щодо комерційної надійності цієї частини плану видання. У випадку організованих видавництвом – вимоги до рукописів залишають незмінними, незалежно від виду і жанру твору. Рукописи, що пройшли етап внутрішнього та зовнішнього резензування, включають в тематичний план випуску літератури.

analiz

План випуску літератури – це видавничий документ, що містить перелік книг, брошур або іншої продукції, призначеної до випуску протягом наступного календарного року.

До складу плану випуску літератури додають наступні відомості:

– автор (прізвище, ініціали),

– назва твору,

– анотація, що містить короткі відомості про твір і потенційної читацької аудиторії,

– обсяг у друкованих аркушах,

– квартал виходу,

– планований тираж.

План випуску літератури друкують у вигляді брошури, що розсилається до книготоргуючих організацій, магазинам, базам, бібліотекам і часто містить аркушки з бланками замовлень, які оформляють організації і приватні особи шляхом розсилки до видавництва або книготоргуючих організацій. Замовлення, прислані на основі плану випуску літератури, складають частину гарантованого тиража видавничої продукції.

Тематичний план випуску літератури є найважливішим інструментом вивчення читацького попиту та реклами діяльності видавництва, його візитною карткою, що відбиває творчі можливості та світогляд творчого колективу.

Нет комментариев.

Добавить комментарий