Способи отримання трансгенних тварин

Для трансплантації ембріонів використовують псевдовагітних  самиць, тобто самиць, спарених зі стерильними (вазектомованими) самцями. Ембріони з ін’єктованою ДНК  трансплантують  псевдовагітним самицям найчастіше у яйцепровід  хірургічно.  У крупної рогатої худоби     використовують  також пересадку ембріонів  нехірургічним шляхом в матку реципієнта,  в цьому разі   ембріони  культивують  in vitro  до стадії морули. Трансгенні ембріони розвиваються у матці сурогатної матері. Народження проходить або природнім шляхом, або застосовують кесаревий розтин.retrovirus

     Докази інтеграції трансгена    у геном тварини отримують молекулярно-генетичними методами аналізу  з використанням ДНК-гібридизації. Для цього  отримують ДНК тварин, виконуючи біопсію хвоста.  Схема методу    передбачає обробку  виділеної ДНК умовно-трансгенної тварини рестриктазою, яка вирізає саме трансген. Для цього використовують саме той вид рестриктази, яку  застосовували для виділення трансгена з донорної ДНК.   Для гібридизації з фрагментами рестрикції використовують ДНК-зонд, який представляє собою використаний для генетичної трансформації трансген.  У разі успішної гібридизації з певним фрагментом ДНК можна стверджувати про успішне  вбудовування  трансгена в геном тварини. Разом з тим побічно  перевірити присутність  та експресію трансгена можливо  за його фенотиповим  проявом, тобто по набутою здатністю тварини до прояву певних якостей. Фенотиповий аналіз трансгенного потомства тим більш важливий, оскільки навіть присутній в геномі трансгенної тварини  трансген може з певних причин не  проявлятися фенотипово (мовчання трансгена) або не проявлятися в наступних поколіннях.  Трансгенні тварини, отримані за успішної трансформації шляхом мікроін’єкції  в яйцеклітину, зиготу або ранній ембріон, не є мозаїчними і при схрещуванні з нетрансгенними особинами  передають трансген 50 % потомків.

Іншим способом  отримання трансгенних тварин, окрім мікроін’єкцій, є  використання  ретровірусів. За використання ретровірусів  як переносників ранні морули   видаляють з оболонки,  піддають короткочасному впливу інфекційним вірусом, в геном якого  попередньо вбудовано  трансген, і морула трансплантується псевдовагітним самицям. Трансгенні тварини, отримані із застосування ретровірусів завжди є мозаїками з одним сайтом інтеграції, оскільки інфікування відбувається на стадії 8-16 клітин. Використання ретровірусів є дуже  зручним,  коли необхідно виконати   перенесення генів в клітини дорослого організму, наприклад, в клітини крові  для виправлення генетичних дефектів. Перспективним є використання  ретровірусів  як векторів для  вбудовування трансгенів у клітини зародкового шляху та   стовбурові клітини ссавців і людини. Стовбурові клітини – це тотіпотентні соматичні клітини, здатні диференціюватися в будь-який тип клітин  даного організму.    Стволові клітини здатні  після мітотичних поділів  заміщувати загиблі клітини багатоклітинного організму.

Існують і інші способи доставляння трансгена до реципієнтних клітин, наприклад, метод електропорації  клітин мікрочастинками золота, вкритих  фрагментами ДНК, що містять трансген.

Нет комментариев.

Добавить комментарий