Розроблення сіткового графіка

Сітковий графік розробляється за наведеними нижче правилами.

  1. Зазвичай напрямок стрілок приймається зліва направо. Більшість робіт треба зображувати горизонтальними лініями.
  2. Якщо між двома подіями потрібно виконати декілька паралельних робіт, то ці роботи позначаються паралельними лініями. Окрім того, вводиться додаткова подія і залежність. Наприклад (рис. 12.1), між подіями 2 і 4 необхідно виконати дві паралельні роботи 2–3 і 2–4. Ці роботи зображені паралельними лініями. Для зображення другої роботи введено додаткову подію 3, і пунктирною стрілкою позначена залежність 3–4. Ця залежність означає, що подія 4 не наступить до того, поки не наступила подія 3. То, що залежність (фіктивна робота) не є дійсною роботою, помітно по відсутності найменування на пунктирній лінії. Паралельні роботи можуть позначатись також однією лінією при укрупненні сіткових графіків. Додаткова подія й фіктивна робота вводяться для того, щоб при обробленні крупних графіків (з числом робіт більше 1000) не виникало складностей у роботі ЕОМ. Графіки з числом робіт менше 1000 доцільно оброблювати вручну.
  3. Якщо виконання частини роботи слугує умовою виконання однієї або декількох інших робіт, виконану частину роботи доцільно позначати як самостійну, а всю первісну роботу – як сукупність двох або декількох послідовних.

Безперервна послідовність робіт у сітковому графіку називається шляхом. Довжина шляху визначається сумою тривалостей складових його робіт. Шлях найбільшої довжини між початковою й кінцевою подіями має назву критичного. Роботи, що знаходяться на критичному шляху, називаються критичними. Загальна тривалість залежить від критичних робіт. Між початковою й кінцевою подіями може бути декілька шляхів. Критичний шлях зображується потовщеною або подвійною лінією. Некритичні шляхи мають запас часу в порівнянні з критичним шляхом.

При розробленні сіткового графіка все обладнання установки, що ремонтується, розділяють на групи. У групу можуть входити одна або декілька одиниць обладнання, розташованого на даному поверсі, тому ж майданчику, в однім приміщенні. Біля сіткового графіка розміщують таблицю з позначенням і найменуванням робіт, зазначенням їх об’єму, виконавців і термінів виконання. Окрім того, до кожного групового графіка додають таблицю поставки матеріалів, необхідних для здійснення кожної роботи із зазначенням поставщика та строків поставки.

Розроблення сіткового графіка на ремонт апарата (машини) здійснюється наступним чином.

Група СПК сумісно з відповідальним виконавцем (механік установки (цеху), начальник РМЦ, начальник дільниці) на основі дефектної відомості визначає загальну технологічну послідовність ремонтних робіт. Відповідальний виконавець під методичним керівництвом групи СПК розроблює технологічні карти ремонту апарата у вигляді частного графіка. У цих графіках відображується послідовність і взаємозв’язок робіт з ремонту, початкові проміжні й кінцеві події. Відповідальний виконавець визначає також об’єм підготовчих робіт і необхідні кількості матеріалів, інструментів, запасних частин. Частні графіки передаються в групу СПК.

Зведений графік на весь комплекс робіт розроблюється групою СПК сумісно з відповідальними виконавцями шляхом зшивання групових графіків. При зшиванні здійснюється укрупнення елементів групових графіків. Проте роботи, виконувані різними виконавцями, при укрупненні об’єднувати недоцільно.

Для широко використовуваних апаратів розроблюються типові сіткові графіки. Сіткова модель однотипних апаратів має єдину основу (основну гілку) і змінну сітку робіт, що ураховують конструкційні особливості й умови роботи апарата. Типові сіткові графіки розроблюються не тільки на ремонтні роботи, але й на зупинку та пуск технологічних систем. Необхідність розробки таких сіткових графіків пов’язана зі складною обв’язкою апаратів системи й великою кількістю подій, необхідних для зупинки або пуску цієї системи.

До таких подій відносяться: зниження розрідження або тиску, зупинка подачі пари або сировини, зниження температури, зупинка й пуск насосів, запалювання й гасіння форсунок, закривання й відкривання засувок, продування й промивання, установлення й зняття заглушок, дренаж комунікацій і апаратів та ін.

На рис.  наданий сітковий графік технології ремонту ректифікаційної колони. Розшифровка робіт представлена в табл.

 

strila

 

tablНа сітковій моделі технології ремонту ректифікаційної колони проглядаються чотири паралельні лінії робіт. Окрім того, на верхній лінії мається дві паралельні роботи між подіями 5 і 7. Залежність 10–12 є фіктивною роботою, тому вона забезпечена штриховою лінією. Таким чином, подія 10 введена як додаткова. На стрілках зазначені затрати часу на ремонт (у людино-днях). Для знаходження критичного шляху визначається тривалість роботи по всіх можливих шляхах. Тривалість робіт по 0–1–2–11–14 складає 2+20+20+2=44 людино-днів. Тривалість робіт 0–1–2–3–4–12–13 дорівнює 57 людино-днів. Тривалість робіт 0–1–2–5–6–7–8–9–12–13 складає 176 людино-днів. Таким чином, останній шлях буде найбільш тривалим, тобто критичним. На кресленні він позначений подвійною лінією.

Типова сіткова модель ремонту теплообмінника надана на рис. 2 і в таблиці 2

sitkova_model

tabl_2

Сіткові графіки можуть бути як масштабними, так і безмасштабними. Масштабні сіткові графіки будуються на шкалі часу. При цьому частіш за все одиницею шкали часу є доба або зміна. Норми часу можуть братися не тільки з експертних оцінок використувачів робіт, але й з інструкцій з ремонту з округленням для простоти розрахунків.

СПК сприяє кращій організації праці, покращенню техніко-економічних показників ремонтної служби й підвищує відповідальність виконавців за строки виконання робіт.

Переваги сіткового графіка наступні:

1) наглядна уява про послідовність і взаємозалежність виконуваних робіт;

2) відпадає необхідність перероблення графіка при заміні умов ремонту (на сітковій моделі достатньо змінити цифри, що зазначають тривалість робіт);

3) у розроблені графіка і визначенні тривалості кожної з робіт приймають участь виконавці, тобто використовується досвід і знання великої кількості спеціалістів;

4) виявлення критичних робіт;

5) більш ефективне використання ресурсів;

6) точний контроль за ходом ремонту, можливість швидкого й своєчасного коректування графіка, прогнозування ходу ремонту.

Нет комментариев.

Добавить комментарий