Реставраційні, інгібовані захисно-перетворюючі покриття

Щорічно на ремонт технологічного устаткування харчових ви­робництв витрачаються значні кошти з відволіканням на ці роботи 12% загальної чисельності виробничих працівників.

Ремонтні роботи на харчових підприємствах виконують, як пра­вило, у стислий термін, будь-то ліквідація аварійної зупинки устат­кування, або міжсезонний ремонт. Тому пропозиції зі скорочення термінів ремонту, раціоналізації ремонтних робіт для фахівців галузі завжди викликають професійний інтерес.

Все ширше в ремонтну практику харчового устаткування впро­ваджуються реставраційні сполуки. Використання полімерних клейо­вих композицій типів «Спрут», «Адгезив», «Стик», КІП-Д, ПК, «Піна» дозволяє здійснювати ремонтно-відбудовчі роботи сучасними високопродуктивними способами.

Трестом «Узводрежбудексплуатація» клеї «Спрут-4», «Спрут-5М-3», «Спрут-5МДГ, «Спрут-9М» використані при ре­монті 212 корпусів насосів. При цьому отриманий значний економ­ічний ефект.

З використанням композиції «Адгезив» виконуються наступні ремонтні операції: відновлення зношених поверхонь проточної части­ни насосів; усунення ушкоджень і зносу посадкових місць і лазів; закладення пробощ, дефектів зварювання, лиття та ін.

Широко в ремонтній справі застосовуються і клеї-герметики типу «Стик» при: герметизації кабельних введень і муфтових з’єднань трубопроводів і корпусно-ємнісного устаткування, а також при їх ремонті; приклеюванні гуми, лінолеуму, оздоблювальних плиток до поверхонь різних конструкцій; ремонті апаратури; зміцненні різьбо­вих і шпонкових з’єднань.

Спінюючі композиції «КІП-Д», «ПК», «Піна» використовують як тепло- і шумоізоляційні матеріали, для приклеювання теплоізоляцінних матеріалів до сталей, склопластиків, деревини, бетону та ін.

На харчових підприємствах експлуатуються емальовані апарати. Відновлення ушкоджених ділянок емалевого покриття являє собою складну операцію. Використовуються різні конструкції накладних елементів емалевих покриттів в залежності від розміру їх ушкоджень. Дефекти розміром менше 20 мм ремонтують вкрутними пристроями, до 200 мм — накладними елементами, до 550 мм — накладними пластинами. Основними матеріалами, що використовуються при цьо­му, є тантал, ніобій, сплав ХН65МВ, корозійностійкі нетоксичні емалі, фторопласт-4. Епоксидні композиції на основі ЕД-16 і ЕД-20 з низькотемпературними отверджувачами і наповнювачами — крем­неземом і титановим порошком, мають термін служби 2—3 роки.

unikalnost1

За кордоном розроблений спосіб склеювання стиків труб з нержа­віючих сталей при монтажі трубопроводів за допомогою акрилових ана­еробних клеїв, що нетоксичні, забезпечують необхідну герметичність протягом не менше року, прості за технологією застосування, дешевші традиційних методів з єднання труб.

Для підвищення ресурсу роботи деталей, що містять втомлювальні тріщини, використовується приклеювання накладок армованих епоксикарбопластиків. Такі накладки, особливо двосторонні, істотно сповільнюють ріст тріщин.

До лакофарбових матеріалів, що використовуються при ремонт­но-відновних роботах (наприклад, зварювальних чи монтажних), пред­’являються особливі вимоги. Такі матеріали повинні давати покриття з відмінною корозійною стійкістю при нанесенні на стару фарбу, вологу підкладку, іржаву поверхню і легко наноситися щіткою, вали­ком чи фарборозпилювачем.

Підвищення захисних властивостей покриттів можна здійснюва­ти двома шляхами: шляхом застосування під них інгібованих ґрунто­вок чи використанням попередньої обробки металевої поверхні інгібіто­ром корозії з наступним нанесенням полімерного покриття.

Перспективним напрямком підвищення захисних властивостей протикорозійних покриттів є введення в їх сполуку інгібіторів корозії. Захисна дія таких покриттів обумовлена розчиненням інгібуючих добавок, що знаходяться в плівці, при контакті з водою, яка дифундує з навколишнього середовища, і наступною адсорбцією на актив­них центрах металу під плівкою чи іонів молекул інгібітора.

Впливаючи на відбудовну здатність оксидів на межі метал-покриття, антикорозійні пігменти можуть підвищувати стійкість по­криттів до відшаровування при впливі електроліту в місцях дефектів полімерної плівки. Тобто, захисна дія таких покриттів характери­зується як дифузійноінгібуюча.

Інгібовані полімерні плівкові і лакофарбові матеріали існують як самостійні засоби захисту від атмосферної корозії і складають два способи захисту: створення бар’єра, що перешкоджає проникненню агресивного середовища до поверхні металу і власне інгібований захист.

Плівкоутворювальні інгібовані нафтові сполуки мають „ефект наслідку» — збереження гідрофобності поверхні металу i захисного ефекту після фізичного видалення плівки (розрив, змивання, сповзання та ін).

Введення інгібітора у плівкоутворювач дозволить, по-перше, зменшити витрату матеріалу внаслідок нанесення покриття меншої товщини, i по-друге, скорочується вартість захисних робіт.

Таким чином, розробка композицій адгезійно-інгібуючої дії є одним з перспективних напрямків підвищення ефективності антико­розійних полімерних покриттів. При цьому міцний хемосорбційний адгезійний зв’язок покриттів з металом, який з’явився в процесі нанесення і формування полімерного шару покриття,  виконує інгібу­ючу дію в процесі експлуатації.

Інгібовані сполуки і покриття — ефективні засоби підвищення довговічності устаткування промислових виробництв.

Нет комментариев.

Добавить комментарий