ХімТехДопомога

Допомога в питаннях, пов'язаних з хімічною промисловістю починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком

Психологічні особливості науково-технічної творчості

Творчість – це явище, що відноситься до конкретних осіб, тому і розглядати його потрібно перш за все з точки зору психології.

Історії науки відомо досить багато спроб створення філософських і психологічних теорій творчості, але загальної єдиної теорії немає.

Вважається, що мислення починається там, де виникає проблемна ситуація, тобто така в якій є вибір з двох і більше можливостей, тому пошук рішення відбувається в умовах:

2014-12-04_180742

– непевності, яка існує між поточним досвідом і сформульованими моделями майбутнього (непевність складає суть проблемної ситуації);

– дефіциту інформації.

Психологи виділяють від двох до семи етапів в творчому процесі винахідника. Найбільш загальні з них: стурбованість і усвідомлення задачі, підготовка, виношування ідеї, осяяння, перевірка та підтвердження ідеї.

Крім самого процесу в проблемі творчості виділяють ще декілька таких граней: творча особливість, творчі здібності, творчий клімат… Розглянемо деякі аспекти цієї проблеми.

Творчі задатки притаманні кожній людині, але потрібно зуміти їх розкрити і розвинути.

Творчі здібності поділяють на три групи: перша пов’язана з мотиваціями (інтереси та схильності), друга – з темпераментом (емоційність), третя – з розумовими здібностями.

Звернемо увагу та визначимо деякі з них:

Зіркість в пошуках проблем проявляється в здатності не лише дивитися, але й бачити те, що не вкладається в рамки того, що засвоєно раніше і пов’язана не з гостротою зору, а з якістю мислення.

Спосіб кодування інформації нервовою системою у різних людей різний, тому що вони мають відмінну здатність використовувати різні типи кодів: зорово-просторовий, словесний, акустичний, буквений, цифровий. Розуміння певною особою найбільш придатного для неї коду робить її мислення максимально продуктивним.

Здатність до згортання подумкових операцій – полягає в тому, що людина може замінити довгий ланцюг розмірковувань однією операцією, що узагальнює, замінити декілька понять одним більш містким в інформаційному відношенні.

Здатність до перенесення досвіду проявляється в умінні використати навичку, яка одержана при вирішенні однієї задачі, для рішення іншої, в здатності до узагальнення та вміння бачити аналогії.

“Бокове мислення” засноване на здатності широкого розповсюдження уваги значно збільшує шанси на вирішення проблеми. Як казав французький психолог Сурьє: “щоб творити – потрібно думати довкола”.

Цільність сприйняття проявляється в здатності сприймати дійсність цілком, не дроблячи її, реагувати на схожі об’єкти незалежно від їх індивідуальних відмінностей.

Зближення понять – легкість асоціювання понять та їх віддаленість, що проявляється наприклад в гостроті висловів.

Готовність пам’яті видавати потрібну інформацію в потрібний момент – є одним з компонентів кмітливості.

Гнучкість мислення проявляється в здатності швидко та легко переходити від одного класу явищ до іншого, який далекий за змістом.

Здатність до оцінювання проявляється в умінні вибрати одну з багатьох альтернатив для її перевірки.

Легкість генерування ідей є надзвичайною якістю людини, тому що чим більше ідей вона висуває, тим більша вірогідність, що серед них є цінні. Генерування невід’ємне від фантазії або уявлення людини. Існують три типи уявлення:

логічне – виводить майбутнє з сучасного шляхом логічних перетворень;

критичне – шукає, що в сучасності недосконале і вимагає змін (техніка, суспільство, освіта…);

творче – породжує нові ідеї.

Здатність передбачення пов’язана з творчим уявленням, яке народжує принципово нові ідеї, що не мають прообразів у реальному світі, хоча вони і опираються на елементи дійсності.

Вільність мови необхідна, щоб думку можна було втілити в слова або виразити за допомогою іншого коду (формула, графік).

Здатність до доробки тобто до деталізації початкової задумки необхідна, щоб завершити започатковане. Як казав Мікеланджело: “Мелочи создают совершенство, а совершенство – не мелочь”.

Звичайно для того, щоб творчі здібності дозволили добитися успіху, потрібні бажання, воля і головне, праця.

Адже відомо, що в творчості існують психологічні бар’єри, які створюють перепони його активізації. Їх поділяють на два класи – внутрішні і зовнішні.

Внутрішні: лінь; інертність мислення притаманна всім, тому що має фізіологічну природу – бажання досягнути мети вже відомими засобами – “лінь думати”; сила звички; бар’єр гіперскладності задачі; вузькопрактичний підхід; надмірна спеціалізація; боязкість авторитетів і невдач; навіюваність, внутрішня цензура; надто висока самокритичність.

Зовнішні: фізичне оточення (клімат, якість і кількість їжі та інше); соціальне оточення.

Щоб подолати психологічні бар’єри потрібно: завжди сумніватися в звичайних способах мислення; проявляти сміливість і схильність до ризику; детально готуватися до вирішення задачі; тимчасово відходити від проблеми; обмінюватися думками з колегами.

Головна, визначальна риса творчої особливості – сміливість розуму і духу, які потрібні, щоб засумніватися в загальнопризнаному та думати так, як ніхто до цього не думав, щоб протиставити свою ідею поглядам більшості.

ХімТехДопомога © 2015 Сайт присвячений хімічній промисловості, починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком. Детальні огляди можливостей промислових досягнень. На сайті згадуються такі теми як: протикорозійний захист, методи другу видавничої продукції, технології виробництва термопластів, додрукарська підготовка видання та багато іншого.