Процес взаємодії бактерії з рослиною

Бактерії  зв’язуються з рецепторами клітин вищих рослин, які складаються з білка і пектину. Бактеріальні сайти зв’язування  і рецептори рослин є конститутивними, тобто  обидва  партнери володіють ними ще до моменту взаємодії. Перший крок взаємодії з рослиною – пізнавання —  слід розглядати як специфічну адгезію. Як тільки бактерії прикріпилися  до поверхні клітин рослин, вони починають утворювати целюлозні фібрили. Ці фібрили можна побачити  у скануючий електронним мікроскоп вже через 90 хвилин після додавання бактерій до суспензії культури клітин тканин моркви.

За 10 годин інкубації фібрили формують  сітку, яка вкриває поверхню рослинних клітин. Фібрили слугують  більш  міцному  закріпленню бактерій на поверхні клітин хазяїна.  За  целюлозні фібрили можуть зачепитися вільно плаваючі клітини бактерій. Фіксуючи їх біля поверхні рослини фібрили збільшують  зараження. В результаті розмноження утворюються  накопичення бактерій на поверхні рослини.Клітинна стінка рослини ушкоджується внаслідок виділення бактеріями пектолітичних ферментів, що забезпечує  тісний контакт бактерій з плазмалемою рослинної клітини. Цей контакт необхідний для передачі ДНК від бактерій в рослинну клітину. Передача ДНК відбувається без порушення цілісності мембрани рослинної клітини, але потребує певного її стану – компетентності. Індукція початкових етапів  агробактеріальної трансформації може відбуватися  лише у місці  раневого пошкодження рослини, де виділяються атрактанти — низькомолекулярні   сполуки  ацетосирінгон, глюкоза,  глюкуронова кислота, де виникає кислий рН.  Процес вирізання та інтеграції  Т-ДНК в рослинну хромосому  здійснюють продукти  генів, локалізованих   у Vir-районі Ті-плазміди. На Vir-районі  розташовані 8 оперонів (24 гени) – virA, virB, virC, virD, virE, virF, virG, virH. Усі  ці  оперони, за виключенням virA та virG  не залучаються до транскрипції без взаємодії з відповідними індукторами – ацетосирінгоном, гідроксі-ацетосирінгоном, попередниками лігніну. Активація генів vir-району цими фенольними сполуками відбувається  при їх взаємодії з продуктами  оперонів virA та virG.  Активність vir- району  призводить до утворення однониткових молекул  Т-ДНК Специфічна ендонуклеаза, яку кодує ділянка оперону virD,  вирізає Т-ДНК з плазміди.

Для транспортування Т-ДНК з бактеріальної до рослинної клітини необхідні білки VirB і VirE.  Вважають, що перенесення Т-ДНК відбувається подібно до кон’югативного переносу ДНК у бактерій. Проникнення Т-ДНК у рослинний геном відбувається поступово. В геном рослини можуть  вбудовуватися  декілька копій Т-ДНК.  Т-ДНК транскрибується в рослинних клітинах РНК-полімеразою ІІ рослини-хазяїна, транскрипти  мають особливості еукаріотичних матриць.  Сама бактеріальна клітина в рослинну клітину не  проникає, а лишається  у міжклітинному просторі. Вона використовує рослинні клітини з  вбудованою  Т-ДНК як фабрику для виробництва опінів – джерела нітрогену та карбону, необхідних  для бактеріальної клітини. Т-ДНК  Ті-плазміди   є майже ідеальним вектором для введення сторонніх генів в геном рослинної клітини через широке коло  хазяїв агробактерій  та  спосіб успадкування.

Інтегрована у геном рослини Т-ДНК успадковується  як проста домінантна ознака   за законами Менделя, а її гени  мають власні промотори, під контролем яких можуть експресуватися  вставлені в Т-ДНК  сторонні гени.

Нет комментариев.

Добавить комментарий