Прийом рукопису до видавництва

Видавництво повинно встановити правила оформлення рукописів для своїх авторів і опублікувати їх, тобто автор повинний знати про них до здачі свого рукопису у видавництво.

Серед вимог до автора:

кількість здаваємих екземплярів рукопису;

– правила оформлення тексту;

– документи, пов’язані зі специфікою тексту (акт експертизи про відсутність у наданому тексті відомостей, що розголошують державним або іншим, охоронюваним законом, таємницю, відомості про автора та його координати).

rukopus

За бажанням автора у видавництво можуть бути надані й інші документи, що стосуються рукопису, у тому числі, відкликання фахівців, експертні оцінки.

Авторський текстовий оригінал, як правило, складається з:

– титульного аркуша видання;

– основного тексту видання з заголовками, таблицями, формулами, авторською передмовою, вступом, анотацією та рефератом (для наукових видань);

– тексту довідкового характеру та додаткових текстів (покажчики, коментарі, примітки, додатки);

– бібліографічних списків і посилань;

– підрисункових підписів;

– змісту.

Текстовий оригінал оформляють наступним чином:

– текст набирають на одній стороні папера формату А4 – 210?297 мм;

– текст повинний мати поля наступних розмірів: верхнє – 20 мм, праве – 10 мм, ліве та нижнє – не менш 20 мм;

– довжина рядка 60±2 знаки (букви, розділові знаки, пробіли, цифри та ін.);

– число рядків на сторінці 28–30 при подвійному міжрядковому інтервалі (для словників – 20 рядків);

– заголовок відокремлюють від тексту зверху та знизу трьома інтервалами;

– абзацний відступ однаковий та дорівнює п’ятьом знакам;

– заголовок і абревіатура щодо правил граматики набирають прописними буквами, а основний текст – рядковими;

– відбитки повинні бути чіткими, чорного кольору.

Рукопис реєструють в спеціальному журналі, автору видають розписку про прийом. На рукопис заводять «справу», першим документом якого стає розписка на її одержання, а другим – картка руху рукопису.

Необхідно пам’ятати, що з моменту одержання рукопису видавництво вступає в правові відносини з автором, що регламентуються Законом про авторське право та суміжні права, а також іншими нормативними актами. Тому дуже важливо реєструвати терміни розгляду, резензування, редагування, здачі в набір, до друку та виходу у світ. Особливо важливо мати такі відомості у випадку конфліктів, позовів, судових розглядів, просто скарг, які необхідно уникати.

Нет комментариев.

Добавить комментарий