Порядок прийняття рішення про вивід з експлуатації хімічного об’єкта

Будь-який технологічний хімічний об’єкт характеризується випуском готової продукції або напівфабрикатів чи потокової сировини для подальшого перероблення в готову продукцію на наступних хімічних об’єктах.

Якщо хімічний об’єкт призначений для випуску готової продукції, для оцінки актуальності його використання та його науково-технічного рівня рекомендується наступна послідовність дій.

regyluvanya

  1. Оцінюється попит на ринку на випускову продукцію хімічного об’єкта. Цим питанням займається менеджерський відділ у складі управління підприємством.
  2. Здійснюється порівняльна оцінка якості й вартості випускової продукції хімічного об’єкта. У випадку коли показники якості й вартості випускової продукції хімічного об’єкта значно уступають ринковим, здійснюється оцінка його потенційно не використаних резервів для підвищення техніко-економічних і екологічних показників. Цим питанням займається технічна комісія, наділена спеціальними повноваженнями.
  3. Технічна комісія розроблює пропозиції відносно подальшого використання хімічного об’єкта; це може бути реконструкція, перепрофілювання чи закриття об’єкта.

4. Розроблені пропозиції виносяться на розгляд технічної ради підприємства для прийняття рішення відносно подальшого використання хімічного об’єкта. Виходячи з принципу мінімізації капітальних затрат на модернізацію хімічних об’єктів, розглядається перш за все внесення кардинальних змін в існуючу технологію й обладнання хімічного об’єкта. Якщо така пропозиція не дозволяє істотно досягти бажаного результату, може бути запропоноване перепрофілювання хімічного об’єкта. І тільки в крайньому випадку приймається рішення про закриття хімічного об’єкта з демонтажем хімічного обладнання.

Нет комментариев.

Добавить комментарий