Перспективні білкові продукти для синтезу

Найбільш перспективним для синтезу та отримання  сторонніх білкових продуктів вважається використання молочної залози крупної рогатої худоби. Молочна залоза  володіє значною   білковою продуктивністю. Загальна концентрація білка в молоці  залежно від виду тварини складає 2 – 10 %.  Виробництво фармацевтично важливих білків  вважається рентабельним, якщо в 1 л рідини  міститься більше 1 г  такого білка.  Для отримання  гетерологічного  білка з молоком  в генно-інженерних конструкціях використовують тканиноспецифічні промотори, які  забезпечують синтез цільових білків  саме в тканинах молочної залози. 

bilkuВиділені та використовуються промотори  генів білків, що експресуються, таких, як ?-казеїн, ?S1-казеїн, ?-лактоальбумін, ?-лактоглобулін.  У теперішній час  експериментально отримані такі рекомбінантні білки, синтезовані в молочних залозах тварин, як   білок С людини, антигемофільний  фактор IX, ?-1-антитрипсин, лактоферин,  сироватковий  альбумін людини, інтерлейкін 7-2, урокіназа та інші. До промислового рівня доведена технологія  отримання ?-1-антитрипсину людини в молочній залозі трансгенної вівці, розроблена у Великобританії.

В молоці трансгенної вівці містилося до 35 г/л  цього білка, що склало  половину всіх білків молока. Така продуктивність дозволяє отримувати 10 кг цього білка на рік від однієї тварини, що достатньо для лікування 50 пацієнтів з емфіземою легенів.  У Нідерландах було отримане трансгенне теля з геном  лактоферіну людини – білка, який транспортує залізо і володіє антибактеріальними властивостями. В молоці трансгенних кіз синтезувався активатор плазміногена, який використовується для усунення тромбів.

Трансгенні тварини широко використовуються в тестуванні хімічних речовин, нових лікарських препаратів, зокрема антибіотиків. Як модельні  вони знаходять застосування   дослідженнях механізмів інтеграції, експресії та успадкування трансгенів.  Зокрема, з’ясовано, що  інтенсивність експресії трансгена, виражене  як кількість синтезованої  мРНК, не  знаходиться в прямій залежності  від кількості копій трансгена в геномі і визначається наявністю регуляторних послідовностей та  місцем  інтеграції в геном.

Виявляються випадки втрати  тканиноспецифічної експресії трансгена. Встановлено, що трансгени  не завжди зберігають стабільність  і часто  можуть приймати участь у хромосомних перебудовах.   Дослідження можливих механізмів нестабільності трансгенів були проведені на прикладі трансгенних мишей, які містили  або 20, або 80 копій  трансгена з різною  орієнтацією   відносно один одного: голова – хвіст,  голова – голова і хвіст – хвіст. Встановлено, що  копії трансгена, які були розташовані як інвертовані повтори (орієнтація голова – голова, хвіст – хвіст) губилися при передачі трансгена нащадкам.

Описано випадки, коли інтенсивність експресії трансгена  змінюється в онтогенезі. Існують докази, що  присутність трансгена в геномі  може змінювати  інтенсивність та характер експресії власних генів. Разом з визначенням механізмів інтеграції та експресії трансгенів    використання трансгенних тварин  як модельних відкриває широкі можливості для розробки фундаментальних основ  проблеми регуляції генної активності.

Нет комментариев.

Добавить комментарий