ХімТехДопомога

Допомога в питаннях, пов'язаних з хімічною промисловістю починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком

Останій єтап вводу в эксплуатацію збудованого хімічного об`єкта

Експлуатація збудованого хімічного об’єкта на різних етапах його освоєння; передача об’єкта на державну реєстрацію

При вводі в експлуатацію збудованого об’єкта передбачається його експлуатація спочатку в дослідно-промисловому режимі, а далі – в режимі постійної експлуатації.

Для здійснення експлуатації збудованого хімічного об’єкта в дослідно-промисловому режимі розроблюється спочатку разовий технологічний регламент. За його розробку несе відповідальність замовник, але розробляє його, як правило, генеральний проектувальник (зокрема його монтажно-технологічний відділ). Розроблений технологічний регламент затверджується головним інженером замовника й узгоджується головним інженером генерального проектувальника.

Відповідно з вимогами разового технологічного регламенту розроблюються посадові інструкції на робочі місця хімічного об’єкта (інструкції для апаратників та помічників апаратників, інструкції машиністів та ін.).

На початку виконання цього етапу експлуатації збудованого об’єкта повинні бути повністю визначені його керівні й експлуатаційні штати, служба технічного обслуговування об’єкта, служба автоматизації й контролю виробництва, служба тепло- й електроенергетики.

ostaniy_etap

При експлуатації хімічного об’єкта в дослідно-промисловому режимі відбувається «обкатка» збудованого об’єкта і його обслуговуючого персоналу. У цей період можуть офіційно вноситись деякі зміни в технологію, обладнання, засоби автоматизації та контролю та ін. Всі пропозиції розглядаються розробниками технологічного регламенту й затверджуються головним інженером замовника та узгоджуються головним інженером генерального проектувальника, про що робляться відповідні записи в разовому регламенті.

У залежності від обставин і від ступеня внесених удосконалень технології й обладнання хімічного об’єкта приймається рішення про заміну разового регламенту на тимчасовий регламент. За тимчасовим регламентом хімічний об’єкт може працювати тривалий період (навіть декілька років). Основне завдання цього періоду роботи хімічного об’єкта – вивід хімічного об’єкта на показники, не нижчі проектних. З плином часу, якщо цього вдається або навіть не вдається повною мірою досягти, хімічний об’єкт за рішенням державної комісії переводиться на роботу з постійним регламентом і здійснюється реєстрація збудованого хімічного об’єкта в державному реєстрі збудованих об’єктів, якщо цей об’єкт значимий.

Оригінали всіх розроблених технологічних регламентів з внесеними в них змінами зберігаються в технічному відділі замовника.

ХімТехДопомога © 2015 Сайт присвячений хімічній промисловості, починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком. Детальні огляди можливостей промислових досягнень. На сайті згадуються такі теми як: протикорозійний захист, методи другу видавничої продукції, технології виробництва термопластів, додрукарська підготовка видання та багато іншого.