Основні характеристики шрифту

Всі існуючі шрифти характеризують певними ознаками наведеними на рис.

2014-11-19_234303

Різні варіанти шрифтового розміру та накреслення, що відрізняються різною насиченістю, нахилом, пропорціями, стилем, складають шрифтове сімейство або гарнітуру. Гарнітурою шрифту називається комплект шрифтів однакового рисунка, але різного накреслення та розміру. Гарнітура має свою назву (літературна, звичайна, рекламна та ін.).

Накреслення, наведені на рис., обов’язково присутні у всіх гарнітурах. Крім того, існує безліч інших груп шрифтів, для яких іноді навіть немає загальноприйнятої назви. Деякі гарнітури розташовують різними накресленнями, що дозволяє досягати в одному документі помітного шрифтового контрасту без зміни гарнітури.

Щодо пропорції знаків шрифту, необхідно зазначити, що реалізація стиснутого шрифту деякої гарнітури як окремого різновиду в видавничих системах є виключенням. У переважній більшості стиснутих шрифтів виходять засоби самої комп¢ютерної видавничої системи – шляхом пропорційної деформації. Причому така деформація являє собою не обов’язкове стискання – створюються розтягнуті накреслення.

Кожний шрифт має свій загальний тон або насиченість – це візуальний параметр, який характеризує як буде виглядати конкретний шрифт на сторінці. Він може бути світлим або темним. Добавление нового цвета улучшает типографский дизайн издания. Насиченість змінюється залежно від виду шрифту та накреслення, рівномірності розташування тексту. Насиченість шрифта визначають відношенням товщини основного штриха знаків до висоти строчних букв (для світлих шрифтов 10 кегля це відношення складає не більш 23%).

Шрифти одного кегля можуть мати різну ємність, тобто різну кількість знаків в рядку одного формату. Шрифт, при наборе которым в строке помещается относительно много знаков, называется емким (или плотным). Щільність шрифта визначають відношенням ширини строчних знаків типа «н», «п», «и» до їх висоти (у відсотках). Для нормальних шрифтів 10 кегля це відношення складає приблизно від 60% до 85%.У деяких книгах типографіки наводять таблиці ємності шрифтів для визначення середньої кількості знаків для різних кеглів у рядках різного формату. Не слід їх використовувати, тому що параметри того самого шрифту змінюються залежно від виробника. Більш прийнятним способом є самостійне визначення ємності.

Оформлювальні ефекти. Однією з можливостей оформлення будь-яких шрифтів є побудова контурних літер (Outline-ефект). У комп¢ютерних видавничих системах реалізована також можливість створення тіньового (Shadow) ефекту для будь-яких шрифтів. Ці і багато інших ефектів реалізуються на комп’ютері шляхом модифікації стандартних шрифтів у певних алгоритмах. Серед інших часто використовуємих оформлювальних операцій можна назвати наступні: підкреслення та подвійне підкреслення, зсув тексту щодо нормального положення рядка та різноманітні їх комбінації.

Для виміру шрифту необхідна спеціальна типометрична лінійка з декількома шкалами і оцінками кеглів від 5 до 15 пт. Співвідношення списів і дюймів на цій лінійці відрізняється від співвідношення, прийнятого в комп’ютерних програмах. На лінійці 6 списів (72 пт) складає 0,996 дюйма. У комп’ютерних видавничих системах цю величину округлили до 1 дюйма, оскільки дозвіл багатьох моніторів дорівнює 72 точки на дюйм, і його легше перетворити в 72 пункти на дюйм. Існує ще одна одиниця виміру, прийнята в більшості країн Європи, – цицеро. Вона приблизно дорівнює піку (5,62 цицеро рівні 1 дюйму). Ширина і висота колонок і смуг виражають у піках. Пік дорівнює 12 пунктам, що менше 1/6 дюйма. Пункт складає 0,353 мм. Розмір шрифту та відстань між рядками оцінюють у пунктах.

Горизонтальні розміри шрифту визначають шпацією. Шпація – величина пробілу між словами при виключці рядків, в абзацних відступах, при виділенні тексту розрядкою та ін. Кругла шпація, напівкругла шпація, тонка шпація відповідають ширині заголовних букв М, N і малої літери t. Шпації можуть мати товщину від 1 до 20 пт, кегль – від 6 до 20 пт. Кругла шпація дорівнює розміру шрифту, напівкругла шпація складає 0,5 розміру шрифту, а тонка шпація – 0,25 розміру шрифту. Тобто, для 12-пунктового шрифту кругла шпація дорівнює 12 пунктам, напівкругла шпація – 6 пунктам, а тонка шпація – 3 пунктам. Ширина цифри показує скільки місця на рядку займає цифра. Вона дорівнює напівкруглої шпації (у більшості шрифтів усі цифри мають однакову ширину, що особливо зручно при формуванні числових стовпчиків у таблицях). У таблиці  наведені співвідношення основних одиниць вимірювання.

2014-11-19_234520

У свою чергу розмір (кегль) шрифту визначає інтерліньяж. Інтерліньяж  відстань між базовими лініями сусідніх рядків. За замовчуванням інтерліньяж дорівнює 120% від кегля. Інтерліньяж встановлюється в комп’ютерах автоматично і його можна змінювати.

Символи в рядку розташовують у межах заданої лінії (базова лінія), а самі рядки можуть бути вирівняні вліво, вправо або центровані. Таке вирівнювання називається виключкою. Таким чином, виключка буває:

– за правим краєм,

– за лівим краєм,

– за форматом,

– повною,

– центрованою.

Комп’ютерні шрифти характеризуються так само міжсимвольним інтервалом. Трекінг – відстань між усіма сусідніми буквами в слові. Трекінг використовують для зміни щільності текстового блоку. Кернінгпроцес зміни відстань між окремими парами символів з невеликим кроком. Величина кернінга залежить від кегля шрифту.

Нет комментариев.

Добавить комментарий