Основні етапи створення захисних комплексів

IMG_1600
Створення захисних комплексів передбачає комплексний підхід до проблеми підвищення експлуатаційної надійності і довговічності харчового устаткування в умовах інтенсивного руйнівного впливу хімічно-активних середовищ на конструкційні матеріали. Роз¬робку захисних комплексів здійснюють за наступними основними етапами:
— вивчення, систематизація, поглиблення, узагальнення уявлень про природу корозії і зношування конструкційних матеріалів і по¬криттів у харчових середовищах;
— всебічний аналіз традиційних і нових перспективних корозій¬ностійких металів і покриттів для захисту харчового устаткування від корозії і зношування;
— використання протикорозійних полімерних, металополімерних, склоемалевих, цементних покриттів;
— створення методології дослідження фізико-хімічних моделей корозійних процесів і способів захисту з прогнозуванням довговіч¬ності і експлуатаційної надійності об’єктів, що захищаються;
— розробка і дослідження нових ефективних нетоксичних засобів захисту харчового устаткування від корозії і зношування;
— створення захисних комплексів харчового устаткування з врахуванням його конструкційно-технічних і експлуатаційних особливостей.
Всебічний аналіз літературних і патентних джерел, результати досліджень засобів захисту від корозії і зношування технологічного устаткування, методів підвищення його експлуатаційної надійності, дозволяє практично реалізувати теоретичні передумови створення захисних комплексів.

Нет комментариев.

Добавить комментарий