Організація роботи відділу капітального будівництва підприємства

Загальні положення  відділу

 Відділ капітального будівництва є самостійним структурним підрозділом підприємства й підлягає безпосередньо заміснику генерального директора з капітального будівництва. На цей відділ покладені такі задачі:

1) організація, будівництво і реконструкція об’єктів виробничого призначення у відповідності із затвердженими планами, титульними списками й проектно-кошторисною документацією, забезпечення своєчасного вводу в дію нових виробничих потужностей;

2) організація й будівництво житлових домів, лікарень, дошкільних закладів, об’єктів культурно-побутового призначення, а також сприяння кооперативному й індивідуальному житловому будівництву;

3) організація приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів і виробничих потужностей;

4) забезпечення найбільш ефективного використання капітальних вкладень, першочергового направлення їх на технічне переоснащення й реконструкцію основних фондів, покращення промислових будівель внутрі підприємства, концентрації коштів на пускових об’єктах, скорочення об’єму незавершеного будівництва.

kapitalne_budivnustvo

2 Структура відділу

Структуру й штати відділу затверджує генеральний директор підприємства у відповідності з типовими структурами апарата управління, нормативами чисельності спеціалістів і службовців з урахуванням об’ємів робіт і особливостей виробництва.

У склад відділу входять наступні структурні підрозділи:

– відділ технічного нагляду;

– відділ планування й обліку;

– відділ комплектації й поставки обладнання;

– проектно-конструкторський відділ.

Нет комментариев.

Добавить комментарий