ХімТехДопомога

Допомога в питаннях, пов'язаних з хімічною промисловістю починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком

Організація робіт з установлення обладнання

Виконавцями робіт з установлення обладнання хімічних об’єктів на майданчику замовника є монтажні організації генерального будівельника. Юридичною основою для виконання таких робіт є контракт та наряд на виконання робіт між замовником і генеральним будівельником.

Роботи здійснюються під контролем генерального проектувальника й управління капітального будівництва замовника робіт, для чого на будівельному майданчику передбачається присутність відповідних кураторів від цих організацій, у тому числі й кураторів – представників закордонних фірм, що брали участь в розробленні технічного проекту і виготовляли обладнання хімічного об’єкта. Сутність зауважень кураторів і прийняті рішення фіксуються в журналах розходжень.

Вихідними документами для виконання робіт з установлення обладнання на монтажному майданчику замовника є:

– наряд на виконання робіт;

– креслення розміщення обладнання на монтажному майданчику;

– проект виконання робіт (ПВР) з монтажним генпланом.

Характеристика проекту виконання монтажних робіт 

Для виконання різних видів монтажних робіт (за необхідності) попередньо розроблюється спеціалізованим інститутом проект виконання робіт (ПВР), в якому зазначаються найбільш ефективні методи ведення будівельно-монтажних робіт, що сприяють зниженню їх собівартості й трудомісткості, скороченню тривалості будівництва об’єктів, підвищенню ступеня використання машин й обладнання для монтажу, покращенню якості будівельно-монтажних робіт. У ПВР визначені вимоги до виконання, забезпечення й організації монтажних робіт, а також основні технологічні особливості й більш детальні рекомендації з технології виконання спеціальних або складних робіт. Ці проекти розроблюють спеціалізовані проектні й проектно-конструкторські організації. На нескладні роботи ПВР не розроблюють. У такому випадку відділи або групи підготовки виконання виробництва монтажної організації розроблюють технологічні записки.

Монтажна організація, якій доручені монтажні роботи, замовляє розроблення ПВР спеціалізованій проектній організації. Завдання на розроблення ПВР у відповідності з існуючими положеннями повинні бути видані спеціалізованій проектній організації так, щоб ПВР був розроблений за три місяці (не менше) до початку монтажних робіт.

Для розроблення ПВР замовник повинний передати проектній організації завдання на розробку ПВР і технічну документацію із зазначенням організацій, з якими повинні бути узгоджені організаційні й технічні рішення.

У ПВР повинні бути ураховані можливості й умови роботи в монтажній організації, для якої розроблюється ПВР.

У склад ПВР входять наступні документи:

– титульний аркуш проекту, в якому зазначаються організація, що розробила ПВР, виконавці й керівники, що розробили проект, і назва об’єкта, для якого він розроблений;

  • відомість документів, що входять до складу ПВР;

– пояснювальна записка, в якій наводиться коротка характеристика монтованого обладнання й специфічні особливості його монтажу, акцентується увага на найбільш складних технічних питаннях, даються рекомендації й зазначаються основні вимоги до підготовки організації монтажного майданчика. На основі аналізу монтованого об’єкта, класифікації монтованого обладнання в пояснювальній записці наводяться вимоги з укрупненого складання (агрегатування), а також рекомендації з послідовності ведення робіт.

У пояснювальній записці повинні бути вказівки з виконання всіх видів монтажу, з випробування обладнання й трубопроводів, а також з контролю якості здійснення робіт. В окремий розділ записки виносяться вказівки зі зварювальних робіт.

Окремим розділом записки є «Техніко-економічні показники ПВР». У цьому розділі даються відомості про тривалість робіт, найбільш ефективні варіанти вибору вантажопідйомних засобів і різних типів такелажного обладнання; наводяться вказівки для найбільш ефективних робіт, що забезпечують найбільшу продуктивність при монтажі різного виду обладнання й обґрунтування наданих трудозатрат.

У пояснювальній записці викладаються загальні вимоги з техніки безпеки або такі, на які немає інструктивних документів, але які обов’язкові для осіб, допущених до монтажних робіт. На всі розроблені креслення додаються посилання в пояснювальній записці. Серед розроблених креслень особливе місце займає креслення монтажного генплану.

На монтажнім генплані (рис.) відображають основні технічні й організаційні рішення на базі найновіших науково-технічних даних. Монтажні генплани розробляють для об’єкту в цілому, для складних споруд і комплексів. У ряді випадків монтажні генплани виконують для окремих цехів або блоків.

genplan

Рис. - Фрагмент монтажного генплану

На генплані показують розташування об’єктів підприємства, що будується, місця установлення обладнання, послідовність монтажу; при цьому слідкують за тим, щоб змонтоване обладнання не заважало, а навпаки, було використане для монтажу. На генплані показують основні наземні й підземні комунікації або додають окремі схеми цих комунікацій. Ці дані дозволяють так організувати монтаж, щоб не порушувати комунікації й, окрім того, використовувати їх для монтажних робіт. На монтажнім генплані передбачають майданчики для складування, укрупненого складання, а також шляхи, необхідні для початку робіт і їх проведення. На генплані зазначають розташування й розміри фундаментів під обладнання, що монтується, а також, якщо в цьому є необхідність, розташування фундаментів під крани та такелажну оснастку, місця підведення електроенергії або стиснутого повітря, способи освітлення майданчика й розташування світильників або прожекторів, небезпечну зону, місця й конструкції захисних споруд, огорож для проходів і переїздів.

ХімТехДопомога © 2015 Сайт присвячений хімічній промисловості, починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком. Детальні огляди можливостей промислових досягнень. На сайті згадуються такі теми як: протикорозійний захист, методи другу видавничої продукції, технології виробництва термопластів, додрукарська підготовка видання та багато іншого.