Оптимізація сіткового графіка

Під оптимізацією сіткового графіка розуміється приведення його параметрів до заданих вимог.

Сітковий графік повинний відповідати наступним вимогам:

1) критичний шлях не повинен перевищувати установлену тривалість ремонту;

2) потрібна численність робітників будь-якої спеціальності не повинна перевищувати їх фактичної численності;

3) механізми повинні використовуватись рівномірно і повністю.

Критерієм оптимізації можуть бути тривалість ремонту, матеріальні затрати, людські ресурси, технічні показники.

Оптимізація сіткового графіка можлива шляхом скорочення критичного шляху при виконанні ремонтних робіт або шляхом скорочення чисельності робітників за рахунок раціональної їх розстановки, ліквідації пристроїв і механізації трудомістких робіт.

Критичний шлях не має резерву часу. Некритичні шляхи мають резерви часу. Це означає, що затримка у виконанні робіт, що не лежать на критичному шляху, аж до вичерпання резерву часу не впливає на тривалість виконання всієї роботи. Перевід робочих з некритичних робіт на критичні веде до збільшення тривалості некритичних робіт: це не загрожує збільшенням строку завершення робіт у цілому й одночасно дозволяє зменшити тривалість робіт критичного шляху.

optumizasiya_sitku

Можливі способи оптимізації:

1) перегляд сіткового графіка, тобто зміна послідовності виконання робіт (розглядання й введення паралельних критичних робіт);

2) зміна строків виконання робіт, що мають резерви часу, з метою скорочення критичного шляху;

3) скорочення тривалості критичних робіт за рахунок перерозподілу технології здійснення цих робіт.

Виконавець робіт при розробленні сіткового графіка дає оцінки тривалості всіх закріплених за ним робіт. При оптимізації можливе узгоджене зниження цих оцінок. Проте недопустима оптимізація шляхом вольового урізання оцінок тривалості робіт.

При оптимізації виявляються нові критичні шляхи меншої тривалості. Якщо не вдається розробити сітковий графік, що задовільняє заданому часу простою в ремонті й чисельності робітників, що маються в розпорядженні, то ставиться питання про перегляд строку простою в ремонті або про виділення додаткових людських ресурсів. Затверджений сітковий графік розмножується й передається відповідним виконавцям і керівнику робіт.

У результаті оптимізації досягається рівномірне завантаження спеціальних механізмів і робочого персоналу, скорочується до мінімуму строк виконання ремонтних робіт.

Недоліком оптимізації є збільшення кількості підкритичних шляхів, тобто шляхів, близьких до критичних і з малим резервом часу, що призводить до посилення ролі контролю за ходом виконання робіт.

Насамкінець необхідно наголосити на тому, що для виконання монтажних робіт сітковий графік оптимізується за наступними параметрами:

1) забезпечення оптимального навантаження основних монтажних механізмів – важких кранів;

2) забезпечення фронту робіт суміжникам – будівельникам, тепломонтажникам, монтажникам контрольно-вимірювальних приладів;

3) забезпечення раціональної технології монтажу.

Нет комментариев.

Добавить комментарий