Оперативне керування

Сітковий графік спрощує керування ремонтом, тому що є дуже простою моделлю технології ремонту, що вміщує набір всього двох елементів – робіт і подій. Сітковий графік, розроблений на стадії планування, може змінюватись в період сіткового керування. Оперативне керування в період ремонту пов’язане з безперервним коректуванням графіка й має наступні задачі:

1) контроль за фактичним станом виконання робіт;

2) аналіз розходження між запланованим і фактичним ходом робіт;

3) вироблення організаційно-технічних заходів, що забезпечують виконання робіт у заплановані терміни.

Специфіка обладнання хімічної промисловості така, що часто об’єм ремонтних робіт може бути визначений тільки в процесі демонтажу й розкладання апарата. Все це підвищує вимоги до оперативного керування ремонтом.

Для оперативного керування створюється спеціальна група, в яку входять:

1) група СПК;

2) головний інженер або його замісник;

3) начальник РМЦ;

4) механік цеху або установки;

5) уповноважені представники підрядних організацій.

Група СПК відноситься до технічних служб підприємства і є самостійним структурним підрозділом, підлеглим безпосередньо головному інженеру. Керівник групи СПК і відповідальні виконавці адміністративно один іншим не підпорядковуються.

keruvanya

Таким чином, в оперативному керуванні або в керівництві ремонтом група СПК слугує робочим органом. Оперативна група (або група оперативного контролю) визначає форму й порядок збору інформації. При керуванні ремонтом збирається інформація про хід виконання критичних робіт, а також періодично збирається інформація про роботи, що знаходяться на підкритичних шляхах та інших роботах сіткового графіка. Група СПК відмічає закінчені й початі за минулий день роботи. Незавершені роботи оцінюються в частках від запланованого об’єму й часу. За фактичним ходом робіт оцінюється випередження або відставання від запланованого об’єму робіт відносно сіткового графіка. Відставання може бути обумовлене не тільки організаційними причинами, але й появою додаткових робіт, наприклад через неякісну дефектну відомість або в результаті того, що в сітковий графік не включені підготовчі роботи. У ремонті приймають участь ремонтно-механічний і ремонтно-будівельний цехи, конструкторське бюро, відділ обладнання, відділ головного механіка, відділ постачання, цех контрольно-вимірювальних приладів та ін. Сітковий графік повинен бути узгоджений зі всіма службами підприємства, що беруть участь у підготовці й здійснені ремонту.

Оперативна група розробляє заходи, що сприяють ліквідації відставання і своєчасному завершенню робіт. Регулярну інформацію про хід виконаного ремонту надає група СПК. Вона ж підготовлює пропозиції для прийняття керівником ремонту й відповідальними виконавцями оперативних рішень і здійснює контроль за виконанням цих рішень. Група оперативного керування збирається на оперативні наради. Досвід застосування СПК при ремонті обладнання хімічних заводів показує, що за середньої тривалості ремонту 25 днів оперативні наради проводяться щоденно, а за середньої тривалості ремонту 50 днів – один раз у два дні. При монтажі обладнання оперативні наради здійснюються один раз на тиждень. Якщо вичерпані всі можливості завершення ремонтних робіт у призначений термін, оперативна група ставить перед вищезнаходжуваною організацією питання про перегляд запланованого строку ремонту або про виділення додаткових ресурсів. Служба СПК вносить зміну в сіткові графіки і здійснює контроль виконання прийнятих рішень. Після закінчення всіх робіт і здачі установки в експлуатацію оперативна група складає звіт і аналізує хід ремонту.

Щоб керівні процедури (перерахунки, прикидки) здійснювались з максимальною швидкістю, група СПК використовує обчислювальний центр. Застосування ЕОМ для оброблення сіткових графіків дозволяє також збільшити продуктивність праці інженерно-технічних і керівних працівників.

Досвід використання СПК при ремонті показує, що при розробленні сіткового графіка часто зазначаються крупні роботи з тривалим строком виконання, які не дозволяють здійснювати оперативний контроль, деякі відповідальні виконавці значно завищують оцінку часу виконання своїх робіт, постачальники обладнання й матеріалів інколи не включаються в сітковий графік і не ставляться до відому про необхідність виконання поставок у визначений строк. Ці недоліки необхідно ураховувати при корегуванні сіткового графіка в період оперативного керування. Додаткові роботи, що виникають у ході оперативного керування, позначаються цифрою з буквеним індексом, щоб не міняти прийняту нумерацію робіт (наприклад, 2б і т.п.).

Нет комментариев.

Добавить комментарий