ХімТехДопомога

Допомога в питаннях, пов'язаних з хімічною промисловістю починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком

Оформлення заявки на розроблення нестандартизованого обладнання

У тих випадках, коли в стандартах, каталогах, номенклатурах підприємств-виготовлювачів (у тому числі й закордонних) не наведено відомостей про обладнання, необхідне для здійснення технологічного процесу, проектним інститутом видається заявка на розробку й освоєння нового виду обладнання.

Розрахунок економічного ефекту від упровадження вперше розроблюваного обладнання здійснюється проектною організацією, що складає заявку. Для розрахунку можуть бути використані “Методичні вказівки з визначення економічної ефективності використання нової техніки, винаходів і раціоналізаторських пропозицій у хімічному й нафтовому машинобудуванні”.

Лімітна ціна потрібна для того, щоб розробник обладнання міг визначити економічну доцільність проектування нового обладнання шляхом порівняння лімітної ціни з тією, яка визначається при проектуванні обладнання. Лімітну ціну розраховує проектна організація, керуючись “Методикою визначення оптової ціни на нову продукцію виробничо-технічного призначення”.

Заявки на розробку нетипового обладнання для окремих технологічних установок потребують узгодження з підприємством-заявником проекту.

Якщо проектний інститут виступає з ініціативою створення обладнання в загальнодержавному масштабі, тоді матеріали заявок на розробку такого обладнання узгоджуються на державному рівні, знаходяться джерела фінансування й затверджуються Кабміном України. Узгоджені заявки на розробку нового обладнання повинні передаватись у Кабмін України на пізніше першого травня того року, який передує запланованому початку розробки.

oformlenie

У заявку включаються такі відомості:

– призначення обладнання;

– орієнтовна потреба в замовлюваному обладнанні на п’ять років (по роках) з початку промислового виробництва;

– строк виконання заявки, включаючи дані про виготовлення дослідного зразка й початку промислового виробництва;

– джерело фінансування розробки;

– підприємство-замовник;

– лімітна ціна.

Додатком до заявки є:

– вихідні вимоги на створення нової техніки;

– розрахунок економічного ефекту від упровадження даного виду обладнання;

– розрахунок лімітної ціни.

У вихідних вимогах наводяться:

– відомості про параметри експлуатації нового обладнання;

– умови ремонту, транспорту та зберігання нового обладнання;

– дані про аналогічні вироби, що випускаються за кордоном.

Як правило, вихідні вимоги оформлюються у вигляді опитувальних аркушів за розробленою формою.

ХімТехДопомога © 2015 Сайт присвячений хімічній промисловості, починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком. Детальні огляди можливостей промислових досягнень. На сайті згадуються такі теми як: протикорозійний захист, методи другу видавничої продукції, технології виробництва термопластів, додрукарська підготовка видання та багато іншого.