ХімТехДопомога

Допомога в питаннях, пов'язаних з хімічною промисловістю починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком

Нормативно-технічна документація

При створенні хімічних виробів високу їх якість забезпечують використанням у процесі проектування єдиної нормативно-технічної документації, а також широким застосуванням в конструкціях стандартних і уніфікованих деталей та вузлів (складальних одиниць).

Вся конструкторська документація виконується у відповідності з вимогами стандартів єдиних систем конструкторської (ЄСКД) і технологічної (ЄСТД) документації, Єдиної системи захисту від корозії й старіння матеріалів і виробів (ЄСЗКС), Системи стандартів безпеки праці (ССБП) та ін.

Якщо проектований вибір має у своєму складі посудини, що працюють під тиском, то їх виготовлення, монтаж, експлуатація і ремонт виконують у відповідності з «Правила будови й безпеки експлуатації посудин, що працюють під тиском» (Правила Держтехнагляду України). Ці правила розповсюджуються на посудини й апарати, що працюють під збитковим тиском більше 0,07 МПа (без урахування гідростатичного тиску); цистерни й бочки для перевезення скраплених газів, тиск парів яких за температури до 500С перевищує 0,07 МПа; балони, призначені для перевезення й зберігання стиснутих скраплених газів, під тиском більше 0,07 МПа.

Конструкції посудин і апаратів повинні задовольняти вимогам правил Держтехнягляду, стандартів і ТУ, а також передбачати можливість огляду, очищення, промивання, продування й ремонту.

 Стандартизація й уніфікація машин

Стандартизація машин – зведення численних видів виробів однакового функціонального призначення до обмеженого числа обов’язкових зразків. Стандартизовані також ряд параметрів (тиск, діаметри та ін.), норми й методи розрахунку деяких видів виробів та їх окремих елементів.

Маються державні стандарти для найбільш досконалих конструкцій машин хімічних виробництв, наприклад, для деяких видів подрібнювачів, центрифуг та деякі інші. Ці стандарти визначають типи машин, їх основні параметри й розміри, технічні вимоги, правила приймання й методи випробувань, вимоги безпеки й виробничої санітарії та ін.

iso_logo

Поряд з державними стандартами використовують і галузеві стандарти, тобто стандарти галузі хімічного машинобудування. Галузевий стандарт дозволяє стандартизувати низку агрегатів хімічних виробництв, не охоплених стандартами, наприклад, деякі види змішувачі, механізовані печі, мішалки, живильники, а також більшу частину типових деталей і складальних одиниць машинобудівельних хімічних виробів (обичайки, днища, кришки, фланці, штуцери, бобики, лапи, люки, лази, компенсатори, ущільнення і т.п.). Для розрахунку деяких видів виробів або їх елементів використовують керівні технічні матеріали (КТМ).

Уніфікація, тобто скорочення різноманіття типів і розмірів виробів та їх елементів, а також сортаменту матеріалів, передбачає можливість використання одних і тих же елементів в різних агрегатах для виконання однакових функцій у визначеному діапазоні параметрів. Застосування уніфікованих елементів полегшує проектування й виготовлення машин.

Рівень стандартизації й уніфікації конструкції оцінюється відношенням числа найменувань стандартних (уніфікованих) елементів до загального числа найменованих всіх елементів у конструкції.

ХімТехДопомога © 2015 Сайт присвячений хімічній промисловості, починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком. Детальні огляди можливостей промислових досягнень. На сайті згадуються такі теми як: протикорозійний захист, методи другу видавничої продукції, технології виробництва термопластів, додрукарська підготовка видання та багато іншого.