Методичні прийоми

Введення сторонніх генів у рослинні клітини  у складі  векторних конструкцій окрім агробактеріальної методики може відбуватися шляхом електропорації,  використання карбідних та силіконових фібрил, поліетиленгліколю. Ці методичні прийоми забезпечують утворення у клітинних стінках і плазматичних мембранах  отворів, через які плазміди проникають в рослинну клітину. Але найбільш поширеним і ефективним у теперішній час є метод перенесення сторонніх генів в геном рослинних клітин,  запропонований у 1987 році Джоном Санфордом, який називається біолістика (біологічна балістика, мікробомбардування). storoni_genuБіолістика ґрунтується на механічному перенесенні плазмідної ДНК, сорбованої на мікрочастинках твердої речовини (золота, вольфраму, платини) діаметром  0,6 – 1,2 мкм, котрі розганяються до  значних швидкостей  у генній  гарматі, як правило, в атмосфері гелію. Ці   мікрочастинки спрямовують на   клітини чи тканини  рослинного об’єкта.  Обстріл мікрочастинками призводить до проникнення плаз мідної ДНК усередину рослинної клітини. В рослинній клітині   чужорідна ДНК   вбудовується в хромосоми випадковим порядком і успадковується за законами класичної генетики. Особливо зручний  метод біолістики  для рослин, які погано піддаються агробактеріальній трансформації, зокрема, для злаків.

Для агробактеріальної трансформації найчастіше використовують листкові диски та калусні культури, тоді як для біолістики коло  рослинних об’єктів для перенесення сторонніх генів розширене і включає калуси, суспензійні культури,  молоді зиготичні зародки, ембріоїди, незрілий пилок та інші.

Треба відмітити, що останнім часом все більше уваги  привертає на генетична модифікація не тільки ядерної, але і хлоропластної ДНК рослин.  Стабільна трансформація хлоропластів   вперше  була проведена у 1988 році у зеленої водорості Chlamydomonas reinhardtii,  потім була повторена для тютюну та арабидопсису.  У теперішній час   більше 40 трансгенів стабільно інтегровані і експресовані в хлоропластний геном тютюну. Для трансформації хлоропластів застосовують обробку листкових дисків  плаз мідною конструкцією з рекомбінантною ДНК.  До переваг хлоропластної трансформації  за  M. Y. Khan et al. (2009) належать відсутність ризику щодо  трансмісії трансгена з пилком до інших рослин,  відсутність “мовчання” трансгена, краща експресія бактеріальних генів хлоропластами, ніж генами ядра. Транс гени, інтегровані в хлоропласт ний геном, показують дуже віскі рівні експресії – до 40 % розчинного протеїну клітини складають рекомбінантні білки.

Нет комментариев.

Добавить комментарий