Методи знежирення

Знежирення проводять:

  • методом занурення (рідка фаза);
  • шляхом витримки в парах (парова фаза);
  • сполученням парової та рідкої фаз;
  • натиранням або емульсіями.

Вибір технологічного процесу знежирення залежить від ступеню забруднення виробів.

Найбільш якісне знежирення досягається при послідовній обробці виробів у рідкій і паровій фазах. У рідкій фазі (наприклад, обробка в гарячому, потім у холодному розчиннику) розчиняється основна кількість жирових забруднень. У паровій фазі тонка жирова плівка, що залишилася, видаляється абсолютно чистим розчинником, що конденсується на поверхні металу. Після такої обробки вироби стають чистими, сухими та гарячими.

Застосування трихлоретилена рекомендується переважно для обробки малогабаритних виробів із чорних металів, а тетрахлоретилен – для виробів з алюмінію, алюмінієвих і магнієвих сплавів.

Трихлоретилен не можливо застосовувати для виробів з алюмінію, алюмінієвих сплавів, що містять велику кількість стружки або мають невелику товщину (менше 1 мм), і виробів, змочених водою або водяними розчинами, із будь-яких металів.

Найбільше економічно ефективними із хлорованих вуглеводнів є перхлоретилен (тетрахлоретилен). Для знежирення використовують нейтральний або слабо лужний стабілізований тетрахлоретилен.

У випадку зниження рН водної витяжки трихлоретилена, щоб уникнути корозії устаткування та виробів, що знежирюються, варто провести нейтралізацію трихлоретилена аміаком. Надлишок аміаку не є перешкодою. Вміст  масла в трихлоретилені, призначеному для обробки методами занурення та розпилення, неповинен перевищувати 25%, для обробки витримкою в парах розчинника – 60%. Вимоги, що пред’являються  до розчинників, наведено в табл.

2014-10-27_191633

Примітки:

  1. Трихлоретилен вибухонебезпечний у суміші з киснем. Межі вибуховості: нижня – 10, верхня – 65.
  2. Не допускається обробляти трихлоретиленом вироби, які змочені водою або водяними розчинами; вироби з алюмінію, товщиною менш 0,5 мм, титану і його сплавів.
  3. Знежирення розчинниками виконують при наявності устаткування, що дозволяє регенерувати відпрацьовані розчинники.
  4. Знежирення хладоном роблять на устаткуванні, що виключає потрапляння парів до атмосфери.

 

 

Нет комментариев.

Добавить комментарий