Комплементарна ДНК

Комплементарна ДНК (кДНК) – це дволанцюгова ДНК-версія молекули мРНК, отримана за допомогою ферменту зворотної транскриптази.

Фермент зворотна транскриптаза за механізмом дії є РНК-залежною ДНК-полімеразою, біологічна роль якої полягає в утворенні ДНК-копій геномів деяких РНК-вміщуючих вірусів. Одержання   копії структурної частини гена з певної мРНК ведуть у дві стадії: синтезують спочатку однониткову, а потім двониткову кДНК. На першій стадії як праймер використовують олігонуклеотид (dT)n, який гібридизується з поліадениловим ланцюгом на 3′-кінці мРНК.  Олігонуклеотид повинен вміщувати не менше 12  ланок, щоб забезпечити стабільність дуплексу у відповідних умовах реакції.

wpid-rnk_zalegna_1_fmt

За допомогою зворотної транскриптази можна синтезувати копію  будь-якої частини мРНК підібравши  придатний праймер. Ця можливість полегшує аналіз будови  певної  специфічної ділянки гена. Можна одержати і набір генних фрагментів, якщо використовувати у якості праймерів довільні олігонуклеотиди, які одержують, наприклад, в результаті гідролізу ДНК тимусу теляти панкреатичною ДНКазою. Їх різноманітність настільки велика, що серед них є комплементарні послідовності до  будь-якої з ділянок мРНК (або ДНК). Додавання до реакційної суміші сумарної фракції таких праймерів дає змогу одержати у наборі кДНК копії всіх ділянок гена, що аналізується. Вони є корисними для використання   у якості гібридизаційних зондів, які використовуються для пошуку  певних клонів у банках генів.

Хімічно синтезована ДНК – це ділянка ДНК, яка представляє собою ген, штучно синтезований завдяки хімічним реакціям. Хімічно синтезувати можна лише ген, нуклеотидна послідовність якого відома. Вперше хімічний синтез полінуклеотидів був здійснений Х. Г. Кораною. В 1979 році він синтезував   ген тРНК, що складався з 207 нуклеотидів. Даний процес у теперішній час повністю автоматизований. Синтез генів  здійснюється у приладах, які називаються синтезатори. Шляхом хімічного синтезу отримують  одноланцюгові полінуклеотиди. На їх основі за допомогою  ДНК-полімеразної реакції утворюють дволанцюговий ген.

Нет комментариев.

Добавить комментарий