Комбінований захист

Багатофакторність впливу середовищ харчових виробництв на конструкційні матеріали часто не дозволяє забезпечити їх надійний захист від корозійного зношування за допомогою якого-небудь одно­го матеріалу чи способу. Порушення цілісності, наприклад, мікроділянки полімерного покриття викликає інтенсивні локальні руйнування незахищеної металевої поверхні. Незначне відхилення концентрації інгібітору від розрахункової, може привести до інтенсифікації корозії в більш значному ступені, ніж корозія металу в тому ж середовищі без інгібітору. Тому одним з перспективних, і у даний час маловивчених методів боротьби з корозією і зношуванням, є створення захис­них комплексів, що раціонально поєднують весь арсенал досліджених і випробуваних у виробничих умовах засобів захисту. Реалізацію захисного комплексу доцільно здійснювати на стадії проектування, виготовлення, монтажу, експлуатації і ремонту, тобто, починаючи раціональним конструюванням і науково-обгрунтованим вибором матеріалу і закінчуючи оптимізацією режимів експлуатації і методів відновлення при ремонті.

Для підвищення довговічності технологічного і допоміжного устаткування ефективне застосування таких комбінованих методів захисту, як: спільне застосування хімічно- і зносостійких покриттів, використання полімерних покриттів разом з елементами електрохі­мічного захисту, застосування захисних покриттів чи матеріалів з підвищеною корозійною і хімічною стійкістю разом з інгібіторами корозії та ін.

Комбінований характер захисного комплексу дозволяє при по­рушенні функціонування однієї системи захисту (наприклад, інгібу­вання при недостатній кількості інгібітору) забезпечити захист опера­тивним паралельним включенням іншої системи (наприклад, дозуван­ня нейтралізатора).

Для транспортування агресивних середовищ використовується комбінований трубопровід, що має зовні високу механічну міцність (виго­товлений з нелегованої сталі), а внутрішній трубопровід володіє ви­сокою корозійно- і зносостійкістю (виготовлений з алюмінієвих, мідних сплавів з додаванням магнію і цинку).

За кордоном для технологічних установок високої продуктив­ності чітко позначилася тенденція до обов’язкового комбінованого захисту від корозійних руйнувань, що складається з використання полімерних покриттів та введенням у верхню частину устаткування колонних апаратів інгібіторів корозії.

У харчовій промисловості одержали поширення комбіновані металізаційно-полімерні покриття одержані за наступною техноло­гією: дробеструминне очищення, обезпилення і знежирення металевої поверхні; електродугове напилювання алюмінію; нанесення ґрунту­вального, основного і покривного шарів епоксидної композиції ПКС-71; термообробка покриття. У цукровій промисловості комбі­нованими покриттями захищають дифузійні та інші технологічні апа­рати.

Стосовно до умов роботи в агресивних середовищах устатку­вання харчової промисловості, розроблена технологія нанесення і хіміко-термічної обробки покриттів зі сталі Ст. 3, сталі  45 і чавуну СЧ20; галь­ванічні нікелеві покриття наносили із сірчанокислотних розчинів; хіміко-термічну обробку проводили в порошкових середовищах на основі Сг, Ті, Sі. Промислові випробування показали високу корозійну стійкість комбінованих покриттів.

За кордоном для комплексного захисту труб застосовується технологічний процес, що включає наступні основні стадії: очищення металевої поверхні, нанесення цинкового покриття з розчину, нане­сення хромату цинку, нанесення акрилового покриття. Комплексне покриття має істотні переваги у порівнянні з багатьма традиційними покриттями.

47866-kombinovanijj-absorbcijjnijj-kholodilnik-1

Комбінований метод захисту від корозії, застосуванням оксиетилендифосфонової кислоти при одночасному використанні її з ка­тодною поляризацією сталі, рекомендується для захисту баластових ємностей морських судів. Успішний захист закритої мережі водопроводів від ґрунтової корозії може бути досягнутий за умови сполучення пасивного методу з активним — катодною поляризацією поверхні від катодних станцій і протекторів, захистом металевих споруд від блукаючих струмів і установкою ізольованих фланців, що підвищують ефективність елек­трохімічного захисту. На діючій системі для захисту ділянок стале­вих водопроводів чи їх арматури, що експлуатуються у недоступних місцях і в умовах підвищеної корозійної активності середовища, доцільно використовувати протекторні установки. При цьому обов’язковими умовами є рівномірний розподіл протекторних установок по довжині трубопроводу і достатнє їх число при захисті неізольованих частин системи для підтримки значення потенціалу на рівні захисного.

Зовнішні поверхні теплових мереж надійно можуть бути захи­щені від корозії хімстійкими покриттями (склоемалевими, органо-силікатними, полімерними) у сполученні з електрохімічним захистом. Як полімерне покриття, що наноситься на попередньо проґрунтовану поверхню труб, використовується стрічка з термопластичного мате­ріалу з клею чи підшаром, що дає усадку при нагріванні.

Аналіз вітчизняного і закордонного досвіду показує, що в хар­човій промисловості застосовуються переважно наступні схеми ком­бінованого захисту : ґрунтовки-модифікатори іржі + полімерні (мало-фарбові) покриття, металізаційно-полімерні покриття; ґрун­тувальні полімерні покриття, що характеризуються високою адгезією + захисні покриття з підвищеною хімстійкістю (зностостійкістю, біостійкістю); композиційні покриття (металеві, із впровадже­ними частками полімеру, металеві, із впровадженими частками ок­сидів металу, полімерні з органічними і мінеральними наповнювачами; інгібовані покриття; інгібування середовища + протекторний захист апарата; інгібування середовища + полімерне покриття металевих поверхонь; інгібування середовища + протекторний за­хист + полімерне покриття; покриття підземних трубопроводів полімерними сполуками + катодний захист; інгібування середовища + зміщення деталей створенням на їх поверхні суцільних білих шарів.

Нет комментариев.

Добавить комментарий