ІЛЮСТРАЦІЇ

 Типи графічних зображень :

Існує два типи графіки:

– векторна,

– растрова.

Растрова графіка

Растрові зображення складаються з окремих точок (пікселів), що мають квадратну форму і певний колір. Сукупність цих пікселів створює ілюзію безперервного зображення з безліччю півтонів. Розмір піксела, а отже, кількість таких пікселов на одиницю довжини (звичайно дюйм) залежить від місця використання цього зображення. Найчастіше растрові зображення одержують за допомогою сканування фотографій або слайдів, цифрової фотокамери. Їх також можна одержати і безпосередньо в програмах растрової або векторної графіки шляхом перетворення векторних зображень у растрові.

grafik

 

 

 Векторна графіка 

Основним елементом векторного зображення є геометричний об’єкт, у якості якого можна використовувати прямокутник, окружність, еліпс, лінію. Форма, просторове положення та колір цих об’єктів описують за допомогою математичних формул. Векторні зображення не залежать від дозволу. Цей параметр застосовують до них тільки при друкуванні. Тобто, якщо для растрового зображення дозвіл – величина фіксована, то для векторного зображення ця величина залежить від вивідного пристрою.

 Поради щодо використання векторної і растрової графіки

При збільшенні растрового зображення можливі два варіанти: включається механізм інтерполяції (додаються нові точки) або збільшується розмір точок. У першому випадку збільшується обсяг файлу, у другому – знижується дозвіл. В обох випадках знижується якість зображення.

Векторні та растрові зображення використовують по-різному. Логотипи, шрифти, діаграми, побудова графіків, прості чіткі рисунки – це векторні зображення. Там, де необхідні фотографічна якість, широка гама відтінків, реалістичність, застосовують растрові зображення.

 Формати графічних файлів

Існує безліч форматів для запису зображень. Умовно їх можна розділити на три категорії:

– зберегаючі зображення в растровому вигляді;

– зберегаючі зображення у векторному вигляді;

– зберегаючі зображення в сполученому вигляді.

Найбільш розповсюдженими форматами є: ВМР, GIF, TIFF, EPS, DCS, PDF, PSD, JPEG, CDR.

Нет комментариев.

Добавить комментарий