Гібридні вектори

Плазмідні вектори та вектори-бактеріофаги можуть акцептувати донорну ДНК розміром до 30 тис.п.н. Однак, у багатьох експериментах необхідні довші вставки донорної ДНК, для клонування яких були сконструйовані спеціальні вектори. Загальною їх властивістю є те, що після попадання у бактерію вони здатні реплікуватися як великі плазміди. Такими є косміди, фагміди, фазміди та інші вектори для клонування великих фрагментів ДНК.

kosmiduКосміди — це плазмідні вектори, що містять cos-сайти фага ? для ефективної упаковки in vitro. Це вектори, які можуть нести вставки довжиною 35-45 тис.п.н. Вони представляють собою гібриди ДНК фага ? і бактеріальної плазмідної ДНК. Косміди упаковуються у частинки фага ?, які доставляють їх у реципієнтні клітини E.coli. Плазмідний компонент косміди забезпечує послідовність, необхідну для реплікації косміди. Потрапивши одного разу до клітини косміди формують кільцеві молекули, які здатні, як і плазміди, до автономної реплікації. Косміди призначені для конструювання банків генів.

Фагміди – це плазмідні вектори, які вміщують ori-сайт нитковидних фагів. У присутності фагів f1 або M13 фагміди, використовуючи сайт ori(+), починають реплікуватися як фагові ДНК і утворюють однониткові копії плазмід, причому вибір нитки для копіювання залежить від орієнтації ori-сайту. Однолагцюгові ДНК, що утворилися, можуть упаковуватися in vivo в капсулу і одночасно з фагом-помічником покидати природним шляхом клітину.

Фазміди – є справжніми гібридами між плазмідами і фагом. Це лінійні дуплексні молекули ДНК, кінці яких представляють собою фрагменти ДНК фага ?, які містять всі гени, необхідні для літичної інфекції. Середня частина фазміди є плазмідною у лінійному стані. Такий вектор містить декілька тандемних повторів плазмідного компонента, що забезпечує необхідний розмір для упаковки ДНК у фагову головку. Ці повтори можуть бути замінені на чужорідні фрагменти ДНК. Рекомбінантні ДНК на основі фазмід здатні упаковуватися у фагові головки з наступним інфікуванням клітин Е.соlі. В клітинах фазміди можуть реп лікуватися як фагові ДНК і здійснювати свій подальший розвиток літичним шляхом. Якщо ж вектор містить ген, який кодує репресор фага ?, то тоді фазміда реплікується як плазміда, а не як фаг.
Штучна хромосома P1 (PAC) – це вектор, подібний до космід, але створений при поєднанні ДНК бактеріофага Р1 та бактеріальної плазмідної ДНК. Геном бактеріофага Р1 більший за геном фага ?, тому РАС може акцептувати вставки 80-100 тис.п.н.

Штучна хромосома бактерій (BAC) – вектор, що походить від F-плазміди бактерій, може нести вставки довжиною 150-300 тис.п.н. BAC, яка вміщує вставку донорної ДНК, вводиться у бактерію шляхом специфічної трансформації. BAC-вектори використовуються для природного клонування в великомасштабних проектах із геномного секвенування.

Штучна хромосома дріжджів (YAC) – еукаріотична векторна система для клонування вставок донорної ДНК довжиною більше, ніж 300 тис.п.н. Прикладом такої вставки може служити ген людини, який викликає спадкове захворювання – м’язову дистрофію Дюшена і має довжину більше, ніж 1000 тис.п.н. Штучна хромосома дріжджів представляє собою плазміду бактеріального походження, якій надана лінійна форма і до якої приєднана хромосомна центромера дріжджів, теломерна ДНК дріжджів і оріджини реплікації дріжджів (“послідовності, що автономно реплікуються”).YAC створюються, зазвичай, на основі ДНК дріжджів Saccharomyces cerevisiae і поводять себе у мітозі і мейозі як невеликі дріжджові хромосоми. Інші вектори, які використовуються для дріжджів, будуть розглянуті в розділі, присвяченому генетичній інженерії грибів.

Човникові вектори. Плазміди і бактеріофаги часто реплікуються в клітинах лише одного чи невеликої кількості видів. Створені човникові вектори, які здатні реплікуватися в клітинах різних видів. Човникові вектори містять дві ділянки ініціації реплікації оrі, що відповідають кожному з двох видів організмів. Такі вектори для різних цілей конструюють за допомогою методів створення рекомбінантних ДНК. Одні з них здатні існувати поперемінно в клітинах різних видів прокаріот, інші – в прокаріотичних (звичайно в Е.соlі) і еукаріотичних клітинах (дріжджових, рослинних чи тваринних). Більшість створених еукаріотичних векторів є човниковими. Основне призначення човникових векторів полягає в тому, що в клітинах прокаріотів здійснюється розмноження (клонування) ДНК, після чого вони переводяться в еукаріотичні клітини, де забезпечується їх функціонування. Різноманітність векторів обумовлена їх специфічністю по відношенню до певних видів організмів.

Нет комментариев.

Добавить комментарий