Генетична інженерія рослин

Існує два основних способи перенесення  сторонньої  ДНК у рослинну клітину: агробактеріальна трансформація і біолістика.

Агробактеріальна  трансформація рослин основана на використанні грамнегативних  бактерій роду Agrobacterium (родина Rhizobiaceae, відділ Gracilicutes) – широко розповсюджених ґрунтових бактерій. Цей спосіб   перенесення ДНК у рослину є найбільш  ефективним  для дводольних рослин, хоча в останні роки  були здійснені успішні спроби адаптувати цей метод для застосування на однодольних. До участі у генетичній трансформації зазвичай залучаються два види  агробактерій — A. tumefaciens  та A. rhizogenes.transformacia_roslin

В природних умовах  контакт  рослини з агробактеріями найчастіше відбувається  при попаданні ґрунту на раневу поверхню  стебла чи іншої частини  рослини.

A. tumefaciens   викликає у рослин  захворювання, яке має назву „корончаті гали” або „корончатогалова пухлина”.  Рослинні клітини в місці  контакту  з A. tumefaciens   починають швидко та неорганізовано рости, що призводить до виникнення пухлини. Клітини пухлини синтезують  специфічні речовини – похідні аргініну, які  відносяться до групи опінів. Агробактерії використовують опіни для свого живлення. Кожен штам  A. tumefaciens   синтезує свій специфічний тип опінів —  агропін, октопін, нопалін та інші.

A. rhizogenes  викликає  у рослин захворювання, яке називається „бородавчасті корені” та  проявляється у розвитку тонких коренів, що звисають з гілок  рослини у місці контакту з бактеріями.  Ці корені також  продукують опіни — маннопін, агропін, кукумопін.

Встановлено, що рослинні клітини зберігають всі ознаки хвороби і  після вилучення   агробактерій з ураженої ділянки. Цей факт  призвів до думки, що має існувати інфікуючий фактор, який переходить від агробактерій до рослини.  Цим фактором  для обох видів бактерій виявилася велика Ti-плазміда, частину якої агробактерія за попадання на раневу поверхню ураженої  рослини переносить в геном рослинної клітини. Структура Ті-плазміди октопінового та нопалінового штамів  A. tumefaciens  добре вивчена. Та частина Ti-плазміда, яка переноситься до геному рослинної клітини, називається Т-ДНК.  Т-ДНК у складі Ті-плазміди  фланкована (оточена) правим (RB) та лівим (LB)  повторами з 24-25 пар нуклеотидів і може бути представлена в плазміді   однією (нопалінові штами) або двома  (октопінові штами) ділянками. У разі  двох ділянок  Т-ДНК поділяють на лівий  район (TL) та  правий район (TR). Ті-плазміда містить також  важливі локуси:  локус оri (ориджин реплікації), який   забезпечує початок процесу реплікації плазміди; Vir-район, який   відповідає за вірулентність і приймає участь у забезпеченні переносу Т-ДНК в геном рослинної клітини; Tra (Сon) – область, яка  контролює функцію кон’югації; гени утилізації опінів.

Нет комментариев.

Добавить комментарий