ХімТехДопомога

Допомога в питаннях, пов'язаних з хімічною промисловістю починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком

Функціональні вимоги до технічного об’єкта

При розробці та проектуванні ТО завжди потрібно укладати певний список вимог (СВ), які б забезпечували його працездатність. Їх набір повинен бути необхідним і достатнім. Він складає ядро технічного завдання. Якщо щось важливе не врахувати, то ТО не буде дієздатним.

Звичайно, необхідно задати та уточнити декілька СВ до ТО, які повинні бути логічно пов’язані між собою згідно з  ієрархією його опису та відповідати певним етапам розробки. Отже ієрархія СВ схематично повторює ієрархією опису ТО (див. рис. 2.1) і кожний наступний список повинен бути більше попереднього та включати його в себе. Відповідно і кількість СВ співпадає з числом етапів розробки. Базуючись на цій схемі визначимо приклади вимог для кожного типу задач.

2014-12-06_232654

На стадії визначення потреби (функції) СВ1 включає функціональні вимоги, тобто: перелік кількісних показників виконуваної дії; кількісних показників об’єкта (предмета обробки) на який направлена дія ТО; кількісних показників особливих умов і обмежень, при яких виконується дія. Наприклад: надійність; вид і показники енергії, яка використовується; особливі умови впливу ОС та ін.

При визначенні технічної функції СВ2 може додатково включати перелік потоків речовин, енергії, сигналів на вході та виході ТО або перелік вимог і умов до вибору таких потоків; значення фізичних величин, що характеризують потоки; умови та обмеження на потоки, що викликані взаємодією ТО з надсистемою та ОС; умови та обмеження на потоки, що пов’язані з перетворенням всередині ТО. Уточнений список вимог в основному залежить від вибраних потоків на вході ТО.

При визначенні функціональної структури СВ3 включає додатково набори вимог, аналогічні СВ1 і СВ2, але такі, що відносяться до функціональних елементів з яких складається ТО. СВ3 залежить від прийнятої функціональної структури.

СВ4 складається в доповнення до СВ1 – СВ3 окремо для кожного ФПД. До СВ4 входять умови та обмеження, які накладаються на вибір основних матеріалів, що використовуються при реалізації фізико-технічних ефектів, а також умови та обмеження, які викликані додатковим впливом реалізованих ефектів на елементи ТО або ОС. Крім того, СВ4 може включати обмеження з енергоспоживання, оброблюваних матеріалів, інформації та ін.

СВ5 містить додатково набори вимог і відповідних кількісних показників за масою, формою, габаритними розмірами і компонуванням; вибору матеріалів і комплектуючих виробів; способів і засобів з’єднання та зв’язку елементів між собою; управлінню та регулюванню; безпеки експлуатації; патентоздатності; ціни та ін. СВ5 значно залежить від ТР.

СВ6 включає набір вимог з вибору оптимальних параметрів ТО, запасів міцності, надійності, серійності, стандартизації та ін.

Крім списку вимог для ТО і для техніки в цілому також існує список вимог. Спробу створення такого списку здійснив в 1950 р. Ф. Кессельрінг. Його список включав більше 700 вимог. В сучасності напевно число вимог вже збільшилося в декілька разів.

 

Серед параметрів і показників, що характеризують любий ТО, завжди є один або декілька, які протягом тривалого часу визначають його досконалість і прогресивність. Наприклад, ступінь механізації, матеріало- або енергоємність, зовнішній вигляд та ін. Їх визначають, як критерії розвитку ТО. Інші, до яких відносять ті ж критерії розвитку та деякі параметри, зміна яких призводить до покращення якості та ефективності ТО визначають, як критерії якості ТО.

У кожного об’єкта в процесі виготовлення, експлуатації або з часом з’являються певні недоліки (дефекти), причинами яких можуть бути неврахування деяких вимог при проектуванні, неправильно заданий їх рівень (завищені або занижені), зайві вимоги або параметри, значення яких закладене нижче світового рівня. Тому для кожного ТО в процесі використання потрібно формувати список недоліків, який є основою для складення списку вимог при розробці та проектуванні нового покоління ТО.

 

ХімТехДопомога © 2015 Сайт присвячений хімічній промисловості, починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком. Детальні огляди можливостей промислових досягнень. На сайті згадуються такі теми як: протикорозійний захист, методи другу видавничої продукції, технології виробництва термопластів, додрукарська підготовка видання та багато іншого.