Функції відділу

На відділ капітального будівництва покладені такі функції:

1) розроблення планів капітальних вкладень і проектно-пошукових робіт, складання титульних списків капітальних вкладень, а також планів вводу в експлуатацію основних фондів і виробничих потужностей, об’єктів соціально-культурного й житлового будівництва;

funksii2) розроблення й узгодження з проектними організаціями і генеральним підрядчиком календарних графіків виготовлення й видачі проектно-кошторисної документації й облік її в установленому порядку;

3) складання сумісно з проектними інститутами графіків проектних робіт і здійснення контролю за їх виконанням;

 

4) організація своєчасного отримання проектно-кошторисної документації, її вивчення й передачі для виконання робіт;

5) розгляд і узгодження з проектними організаціями зауважень і претензій будівельно-монтажних організацій по технічній документації на окремі об’єкти будівництва;

6) участь сумісно з відповідними службами підприємства в корегуванні генплану по існуючих майданчиках підприємства;

7) організація своєчасної підготовки будівельних майданчиків і передача їх підрядним будівельно-монтажним організаціям; забезпечення своєчасного оформлення документації на зніс споруд, переніс підземних і надземних комунікацій і зелених насаджень на будівельних майданчиках;

8) розроблення сумісно з підрядними будівельними й проектними організаціями проектів пускових комплексів по промисловому будівництву;

9) участь в складенні заявок на комплектуючі вироби й матеріали, що відносяться до поставки замовника, у захисті заявок і одержанні фондів в органах постачання;

10) фінансове забезпечення виконання будівельно-монтажних робіт і придбання обладнання;

11) здійснення контролю й технічного нагляду за будівництвом, монтажом обладнання, додержання правил техніки безпеки;

12) контроль за якістю робіт і додержанням всіх правил ведення робіт відповідно з технічними умовами на будівництві;

13) розроблення заходів, що забезпечують своєчасний ввід об’єктів будівництва в експлуатацію, й організації їх виконання;

14) підготовка для приймальної комісії всієї документації по закінчених об’єктах для здачі їх в експлуатацію на основі виконавчої технічної документації, наданої підрядною будівельною організацією, участь у попереднім прийманні об’єктів робочою комісією й підготовка разом з підрядником для здачі їх Держкомісії;

15) розроблення планів постачання матеріалами й обладнанням всіх об’єктів будівництва, надання у вищезнаходжувані спеціалізовані організації й відомства заявок на матеріали й обладнання для нужд будівництва;

16) розроблення, складання й своєчасне надання звітності, пов’язаної з діяльністю відділу;

17) здійснення обліку незавершеного капітального будівництва об’єктів, що будуються;

18) здійснення оперативного обліку й аналізу виконання планів і економічних результатів діяльності відділу;

19) організація збереження технічної документації;

20) організація проведення технічних і інструктивних нарад з питання правильної експлуатації будівель і споруд, своєчасного прийняття заходів з усунення виявлених дефектів.

Нет комментариев.

Добавить комментарий