Фотохімічні реакції

Фотохімічні реакції відбуваються під дією УФ- або видимого випромінювання внаслідок зміни електронного стану молекул і, відповідно, їх хімічних властивостей. У збудженому стані змінюються такі властивості молекул, як спорідненість до електронів (зростає), потенціал іонізації (зменшується), кислотність, основність, енергія зв’язків, дипольні моменти.

Переважно, фотохімічні реакції відбуваються, як багатоступеневі процеси, котрі розпочинаються утворенням збуджених частинок. Продукти первинних фотохімічних реакцій швидко перетворюються в наступні продукти внаслідок вторинних темнових реакцій.

З хімічними реакціями збуджених молекул конкурують фотофізичні процеси дезактивації збуджених станів. Це є однією з причин того, що квантові виходи (тобто співвідношення кількості молекул, які беруть участь в хімічних реакціях до кількості поглинутих реагентами фотонів) фотохімічних реакцій не перевищують одиниці. Класифікацію різноманітних фотохімічних реакцій надано в таблиці 1

klasifikaciya_reakciy

 

Фотодимеризація це утворення агрегатів з двох молекул (димерів) під дією світла.

Фотоконденсація це широка гама реакцій утворення нових зв’язків, які відбуваються під дією світла. До них належать: приєднання альдегідів до подвійних зв’язків, фотополімеризація, приєднання галогенпохідних до подвійних зв’язків.

Фотооксидування це приєднання молекулярного кисню до збудженої молекули.

Фотогідроліз це реакції взаємодії речовини з водою під дією світла.

Фотоізомерізація це процес зміни конфігурації молекул під дією випромінювання.

Фототаутомеризація – це процес внутрішньомолекулярного переносу атома водню під дією випромінювання.

Фотодисоціація – це розклад молекул речовини під дією випромінювання на молекули з меншим числом атомів, вільних радикалів або атомів.

Фотоіонізація – це розпад молекул речовини під дією випромінювання на іони або на катіон і електрон.

Фотовідновлення це перенесення електрона на фотозбуджену молекулу, що часто супроводжується перенесенням і атому водню.

Фотоокиснення – це перенесення електрона від фотозбудженої молекули, що часто супроводжується збільшенням ступеня окнснення одного з атомів вуглецю.

Фотосенсибілізовані реакції відбуваються під дією світла, яке поглинається не реагентами, а молекулами інших сполук – фотосенсибілізаторів, які після реакції не змінюють своєї хімічної будови.

 

 

Нет комментариев.

Добавить комментарий