ХімТехДопомога

Допомога в питаннях, пов'язаних з хімічною промисловістю починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком

Этапи вводув эксплуатацію збудованого хімічного об`єкта

Виконавці й учасники пуско-налагоджувальних робіт. Пуско-налагоджувальна документація

Пуско-налагоджувальні роботи на збудованому хімічному об’єкті виконуються після закінчення всіх монтажних робіт на хімічному об’єкті й гідравлічних випробувань змонтованого обладнання.

Пуско-налагоджувальні роботи на складних за технологією й обладнанням хімічних об’єктів, як правило, здійснюються спеціалізованими організаціями, у тому числі й закордонними. Це залежить від розробника технічної документації і виготовлення та поставки обладнання. У цих роботах безпосередню участь як дублери приймають майбутні експлуатаційники об’єкта, набуваючи досвіду роботи.

Роботи виконуються відповідно з розробленими пусковою організацією інструкціями і узгодженими з УКБ замовника та генеральним проектувальником хімічного об’єкта. Обов’язковим є присутність на хімічному об’єкті представників монтажної організації, що здійснювала монтажні роботи.

Юридичною основою для виконання пуско-налагоджувальних робіт на збудованому хімічному об’єкті є контракт на виконання робіт і відповідний наряд-замовлення.

Всі етапи пуско-налагоджувальних робіт здійснюються в присутності призначеної комісії, до якої входять представники замовника (його УКБ), генерального проектувальника та генерального будівельника. Головою такої комісії, як правило, призначається представник замовника.

Результати виконання кожного етапу пуско-налагоджувальних робіт обговорюються комісією і оформлюються документально висновки комісії з підписом всіх членів комісії. Тільки після повного виконання робіт на кожному етапі і прийняття їх комісією дозволяється комісією перехід до виконання наступного етапу.

Порядок виконання пуско-налагоджувальних робіт на збудованому хімічному об’єкті .Зовнішній огляд збудованого хімічного об’єкта

При огляді комісія повинна переконатись про повне виконання всіх будівельно-монтажних робіт, стан доріг і проходів, планування території, відсутність будь-якого захаращування всього об’єкта на території і на елементах конструкцій. Вся техніка, що використовувалась у будівельно-монтажних роботах, повинна бути демонтована й видалена з хімічного об’єкта.

ekspluatasiya

Випробування на перепускну здатність змонтованого обладнання на хімічному об’єкті

 Необхідність такої роботи обумовлена можливими випадками попадання в трубопроводи до їх з’єднання і під час з’єднання сторонніх предметів з причини недогляду або спрямованих дій.

При такому випробуванні вся змонтована система обладнання може розділятись на дільниці і кожна дільниця продувається частіш за все, повітрям від компресорів; оцінюється вільність проходження повітря та параметри проходження за допомогою відповідних приладів. Інколи замість повітря у даному випадку використовують прокачку водою.

Випробування хімічного об’єкта в холодному режимі на реальних середовищах

Цей етап можна вважати підготовчим до наступного етапу випробування хімічного об’єкта в гарячому режимі на реальних середовищах. Для його виконання необхідно здійснити все для переводу хімічного об’єкта на замкнутий циркуляційний режим роботи, використавши для цього необхідні переточні ємкості.

У результаті досягається заповнення реальними середовищами всієї системи хімічного об’єкта. При цьому перевіряють роботу всього обладнання особливо роботу насосів, компресорів та дещо іншого.

Випробування хімічного об’єкта в гарячому режимі на реальних середовищах з неповним навантаженням

Мета цього етапу: підключення змонтованої системи обладнання до джерел теплової енергії, перевірка роботи всього обладнання в режимі заданого навантаження хімічного об’єкта, заданої температури й тиску, перевірка герметичності змонтованого обладнання, перевірка роботи контрольно-вимірювальних приладів.

Випробування здійснюється в режимі замкнутої циркуляції за ручного режиму управління.

Випробування хімічного об’єкта в режимі, наближеному до проектних показників

Цей стан пуско-налагоджуваних робіт здійснюється в режимі на проток (з відключенням переточних ємкостей) з намаганням одержати готовий продукт або напівфабрикат.

Перевіряється можливість досягнення проектних показників і переводу роботи хімічного об’єкта на режим автоматичного управління.

На цьому етапі комісією приймається рішення про передачі збудованого хімічного об’єкта в експлуатацію в дослідно-промисловому режимі.

ХімТехДопомога © 2015 Сайт присвячений хімічній промисловості, починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком. Детальні огляди можливостей промислових досягнень. На сайті згадуються такі теми як: протикорозійний захист, методи другу видавничої продукції, технології виробництва термопластів, додрукарська підготовка видання та багато іншого.