Етапи розроблення технічної документації машин

Загальну задачу розроблення конструкції машини можна сформулювати наступним чином.

Розроблення конструкції машини являє собою комплекс робіт з пошуку, досліджень, розрахунків і конструювання з метою одержання всієї технічної документації, необхідної для створення нової машини у відповідності з вимогами завдання.

У всіх галузях промисловості установлені наступні стадії розроблення конструкторської документації: технічне завдання (ТЗ); технічна пропозиція; ескізний проект; технічний проект; робоча документація.

etapi

Часто стадії розроблення технічного проекту і робочої документації поєднують в одну. Всі перераховані стадії підготовки технічної документації є результатом виконання визначених етапів проектування.

Етап попереднього розроблення конструкції дозволяє на основі синтезу й аналізу різних принципів і структур одержати нове технічне рішення й техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки визначених варіантів машини й сформулювати технічну пропозицію (ГОСТ 2.118–73).

Етап ескізного розроблення конструкції (дослідно-конструкторських робіт – ДКР) включає визначення основних параметрів машини і її систем, проробку принципових конструкторських рішень, виготовлення і випробування макетів складальних одиниць машини. Ескізний проект вміщує відповідну технічну документацію, що включає, зокрема, креслення загального вигляду машини, основних складальних одиниць і найбільш складних деталей (ГОСТ 2.119–73).

Етап технічного розроблення конструкції полягає в детальному проробленні всіх остаточних схем, конструкторських і технологічних рішень і включає в низці випадків, наприклад при серійному виробництві виробу, виготовлення макета й дослідного зразка, а інколи й установочної серії машин. Виконання цих робіт дозволяє підготовити конструкторську документацію, необхідну для виготовлення всіх деталей і складання машини, для замовлення всіх комплектуючих деталей, складальних одиниць і матеріалів, а також для експлуатації, зберігання та транспортування виробу.

Нет комментариев.

Добавить комментарий