ХімТехДопомога

Допомога в питаннях, пов'язаних з хімічною промисловістю починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком

Економічні критерії розвитку ТО

Критерій витрати матеріалів. Всебічна економія матеріалів при розробці і виготовленні ТО викликана рядом факторів. До основних причин зменшення витрат матеріалів відносяться:

– пониження вартості ТО, оскільки вартість матеріалів в ТО складає  25–65% їх собівартості;

– пониження транспортних і вантажних витрат;

– економія енергії при експлуатації ТО, в яких значна її частина витрачається на механічний рух.

Критерій витрат матеріалу Км рівний відношенню маси технічної системи G до її головного показника ефективності Q:

2014-12-06_235955

тобто це питома маса матеріалів на одиницю одержаної ефективності.

Критерій витрат енергії. При виготовленні або експлуатації ТО використовується певна кількість енергії. Критерій витрат енергії визначається за формулою:

2014-12-07_000614

 

де Wп – повні витрати енергії за термін експлуатації ТО;

Т – час експлуатації ТО.

Формулу використовують, якщо величини Wп і Е співмірні. В іншому випадку:

2014-12-07_000212

де W – витрати енергії при експлуатації ТО в одиницю часу.

Модифікацію критерію витрат енергії називають коефіцієнтом корисної дії. Він рівний відношенню корисної роботи (енергії) W0 до витраченої роботи (енергії) W:

2014-12-07_000322

Критерій витрат на інформаційне забезпечення. З широким використанням обчислювальної техніки зросли витрати на підготовку і обробку інформації при створенні і експлуатації ТО. Критерій витрат на інформаційне забезпечення визначається:

2014-12-07_000406

де S – витрати на підготовку та обробку інформації.

Критерій габаритних розмірів ТО. Зменшення габаритних розмірів ТО пов’язане з такими вигодами:

– зменшення площі і об’єму споруд і приміщень;

– зменшення площі землі під ТО;

– збільшення корисного об’єму ТО;

– скорочення витрат на захист ТО та догляд за ним;

– зменшення транспортних витрат.

Критерій габаритних розмірів рівний відношенню основних габаритних розмірів ТО V до його ефективності:

2014-12-07_000449

Критерій впливає на розвиток більшості об’єктів, крім тих для яких зменшення габаритних розмірів функціонально обмежене.

ХімТехДопомога © 2015 Сайт присвячений хімічній промисловості, починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи поліграфією та друком. Детальні огляди можливостей промислових досягнень. На сайті згадуються такі теми як: протикорозійний захист, методи другу видавничої продукції, технології виробництва термопластів, додрукарська підготовка видання та багато іншого.