Досягнення та перспективи генетичної інженерії рослин

     Рослини є основними первинними продуцентами  біомаси на нашій планеті.  Саме вони здатні за використання неорганічних компонентів та енергії сонячного світла створювати  в процесі фотосинтезу органічну речовину, яка є основою для життя представників інших  царин  живих істот.selekciya_2

     Людство з давніх часів  використовувало дикоростучі рослини для їжі, лікування, на корм тваринам, для отримання тепла та побудови житла, інших господарчих потреб.В період раннього неоліту, приблизно 8 тис. років до н. е.  прадавні люди перейшли  від збирання дикоростучих рослин до їх цілеспрямованого вирощування. Окультурювання дикоростучих рослин разом з доместикацією диких тварин дозволило побороти продовольчу кризу, що сталася внаслідок збільшення чисельності людей, різкої зміни клімату та винищення  крупних диких тварин.   У теперішніх час людство використовує  для своїх потреб безліч  видів рослин, з яких  більше 1500 видів  складають культурні (культивовані) рослини.

Культурною рослиною є рослина, яка цілеспрямовано  висівається або висаджується у відкритий  чи закритий (тепличний) ґрунт, вирощується та з якої збирається врожай.  Врожаєм можуть бути окремі частини рослини  — насіння, плоди, листки, пагони, стебла, паростки, корені, бруньки, квітки, суцвіття тощо, або цілі рослини, які після збору використовують для різних потреб.  Інколи   рослини висаджуються і вирощуються, але  не задля збору врожаю, а заради    освоєння та використання тих чи інших територій шляхом озеленення, лісорозведення, рекультивації, ремедіації, відновлення рідких та зникаючих видів  та екосистем, підтримання колекцій  тощо. Останнім часом з’являються та поширюються  технології крупномасштабного вирощування   ізольованих від рослини клітин, тканин та органів   на штучних живильних середовищах in vitro, які дозволяють  спрямовано отримувати  певний цільовий продукт.

За напрямками використання рослини поділяються  на:

харчові – використовуються в харчуванні людини,

кормові – використовуються  в харчуванні тварин,

лікарські – використовуються в  медицині, косметиці, ветеринарії,

декоративні – використовуються для озеленення, оздоблення,

технічні – використовуються для виробничих потреб як сировина, допоміжні матеріали, засоби виробництва та у господарській діяльності. До останніх  відносяться і рослини, які  застосовуються для покращення екологічного стану довкілля, порушених техногенних територій, земель та     водойм сільськогосподарського призначення. Останнім часом серед технічних культур стали виділяти  біоенергетичні культури, біомаса яких використовується для отримання відновлюваних джерел енергії.   Інколи рослини вирощується для використання  в культах і обрядах, як модельні в наукових дослідженнях.

Один і той же вид рослин може використовуватися за різним призначенням.

Вирощуючи той чи інший вид рослини людина з давніх давен намагалася поліпшити  саму рослину  і підібрати умови, які б забезпечили її найкраще культивування та отримання врожаю необхідної кількості  та якості. Відповідно виникли дві сфери діяльності людини – селекція рослин та рослинництво, які у наш час є науковими напрямками підвищення ефективності  сільського та лісового господарства, біотехнологічних виробництв.

Нет комментариев.

Добавить комментарий