Досягнення та перспективи генетичної інженерії мікроорганізмів для промислового виробництва біотехнологічних продуктів

 Бактерії та  гриби  належать до груп мікроорганізмів, які широко використовуються як продуценти цінних біотехнологічних продуктів.  Саме ці об’єкти стали першими  генетично-модифікованими організмами, які набули практичного значення у виробництві.   Об’єктами генетично-інженерних маніпуляцій серед мікроорганізмів є віруси, бактерії, гриби, мікроскопічні водорості та найпростіші. Біологічними об’єктами можуть бути і первинні метаболіти мікробного походження – ферменти, активність яких лежить в основі інженерної ензимології. Для промислової біотехнології у теперішній час найбільше  значення мають  результати  генно-інженерних  досліджень   із введення у клітини    сторонніх генів,   одержаних з геномів інших організмів або синтезованих штучно, для зміни   властивостей та ознак  продуцентів. mikroorganizm

 Створення і використання трансгенних мікроорганізмів дозволяє проводити оптимізацію промислового одержання біотехнологічних продуктів, одержувати принципово нові  цільові продукти, досліджувати структуру мікробних  угруповань,  інтенсифікувати дослідження з ДНК-систематики та ін.  У подальших розділах наводяться механізми створення і приклади використання трансгенних мікроорганізмів для підвищення ефективності одержання біотехнологічних продуктів.

Перша рекомбінантна молекула ДНК була сконструйована П. Бергом у 1972 році. В ній фрагменти ДНК вірусу мавп ОВ40 і бактеріофагу ? були з’єднані з галактозним опероном E. coli.  Подальші інтенсивні розробки технології рекомінантних ДНК призвели до створення  численних  генетично-трансформованих штамів мікроорганізмів, які  становлять основу  промислового виробництва продуктів різноманітного призначення. Це  гормони, вакцини, ферменти, антибіотики та інші лікарські засоби, харчові домішки, пігменти  і барвники, поверхнево-активні сполуки, біополімери  для харчової, переробної, фармацевтичної   та інших галузей промисловості. Завдяки генетичній інженерії отримані  мікроорганізми зі зміненими властивостями для біодеградації ксенобіотиків, для застосування у гірничовидобувній промисловості, у сільському господарстві та інших сферах людської діяльності.

Першою розробкою у галузі генетичної інженерії мікроорганізмів, що вийшла на рівень промислового виробництва, була біотехнологія виробництва інсуліну.

Нет комментариев.

Добавить комментарий